Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza spokojenosti zákazníků 

  Matějka, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti a loajality zákazníků společnosti GiTy, a.s. Teoretická část se věnuje problematice spokojenosti a loajality zákazníků a jejich zjišťováním. Dále se zabývá marketinkovým ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků Florbalovaprodejna.cz (návrhy na opatření ke zvýšení její úrovně) 

  Musil, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem, konkrétně analýzou spokojenosti zákazníků pro prodejnu sportovního vybavení Florbalovaprodejna.cz. V praktické části práce je provedena marketingová analýza firmy s ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků u společnosti AUTO DORDA s.r.o. 

  Jirásková, Michaela
  Tato práce je věnována analýze spokojenosti zákazníků u společnosti AUTO DORDA s.r.o. Teoretická část je zaměřena na způsob analýzy spokojenosti zákazníka, tedy na marketingový výzkum a s ním pojmy spojené. Poznatky z ...
 • Analýza úrovně služeb v restauračním zařízení TAMTAM BAR 

  Vrabcová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá analýzou služeb poskytovaných restauračním zařízením TAMTAM BAR v Kroměříži. V teoretické části je zpracována především problematika marketingového výzkumu a spokojenosti zákazníka. Analytická ...
 • Dotazování nad časoprostorovými daty pohybujících se objektů 

  Dvořáček, Ondřej
  Diplomová práce je věnována studiu možností, jakými lze reprezentovat data pohybujících se objektů a jak je možné se nad těmito časoprostorovými daty dotazovat. Dále jsou zde shrnuty výsledky diplomové práce pana Ing. ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků s maloobchodní prodejnou Neptun market 

  Šperková, Ivana
  Cílem diplomové práce je na základě získaných teoretických poznatků a práce v terénu provést marketingové šetření, které přinese pohled na spokojenost zákazníků v dané maloobchodní prodejně. Výsledky dotazníkového šetření ...
 • Modelování na základě genealogických dat 

  Prostredníková, Hana
  Tato práce obsahuje podrobnou studii dané problematiky týkající se genealogie jako vědy a genealogických záznamů. V práci jsou rozebrány role a vztahy vyskytující se v genealogických záznamech a je popsána problematika ...
 • Návrh marketingové strategie pro získání nových zákazníků 

  Strašil, Pavel
  Cílem diplomové práce je analýza současné marketingové strategie firmy Strašil a vyhotovení marketingového kvantitativnímu výzkumu. Na základě zjištěných skutečností je potom snahou autora navrhnout takové návrhy řešení, ...
 • Paralelizace sestavení v prostředí Jenkins 

  Lukášová, Michaela
  Tato práce se zabývá paralelním sestavením balíku vývojového prostředí Codasip Studio. Zaměřuje se na možnosti paralelizace v prostředí Jenkins. Implementované řešení se soustřeďuje zejména na urychlení aktuálního procesu ...