Now showing items 1-4 of 4

 • Aplikace měřicích sond v procesu frézování na CNC stroji MCV1210 

  Horáček, Kryštof
  Diplomová práce se zaměřuje na aplikaci měřicích sond do procesu třískového obrábění. Hlavním cíle práce je tedy vytvoření vzorových postupů aplikace měřicích cyklů a funkcí do procesu obrábění na CNC stroji MCV 1210, a ...
 • Měření a kontrola výrobku pomocí 3D manipulátoru 

  Klimeš, Petr
  V práci jsou zkoumány metody skenování s cílem vytvořit systém pro kontaktní a bezkontaktní skenování windsurfing plováků pomocí 3D manipulátoru. Dále je zkoumána metodika měření přesnosti a opakovatelnosti manipulátoru. ...
 • Měření pozice elektronickými dotykovými sondami 

  Noga, Kamil
  Tato práce se zabývá tvorbou tzv. uživatelských obrazovek pro systém Mitsubishi série M7. Tyto obrazovky budou sloužit jako uživatelsky přívětivá grafická nástavba systému, pro snadné měření počátečních bodů obráběných ...
 • Programové moduly automatického nastavování nástrojů u soustružnických center 

  Rolenc, Martin
  Programové moduly automatického nastavování nástrojů u soustružnických center Tato diplomová práce pojednává o možnostech použití dotykových sond, především pak sond nástrojových . Teoretická část se zabývá principy, na ...