Now showing items 1-19 of 19

 • Automatické řízení a monitorování ústředního vytápění pro starší budovy 

  Mužila, Matej
  Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie systému automatizovanej regulácie vykurovania v starej budove. Súčasťou práce je návrh architektúry tohto systému, jeho implementácia, vrátane výroby prototypov potrebných zariadení ...
 • Automatický tester HMI 

  Lang, Stanislav
  Diplomová práce je věnována problematice automatických testů termostatů vyráběných firmou Honeywell. První kapitola se obecně zabývá problematikou testování termostatů a následuje diskuse o možných přístupech k řešení. ...
 • Bezdrátové ovládání počítače PC 

  Macháček, Jiří
  Předložená práce se zabývá návrhem a vývojem bezdrátového dálkového ovládání počítače PC, které je schopné ovládat počítač s operačním systémem Windows a Linux prostřednictvím Wifi. V rámci práce byl vytvořen řídící software ...
 • Časově řízený spínač se třemi nezávislými výstupy 

  Pavlas, Lukáš
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem Časově řízeného spínače se třemi nezávislými výstupy. Zahrnuje popis funkce, analýzu problematiky a návrh možné realizace. Rozebrána je problematika spínání výkonových zátěží, ...
 • Design automatické pračky 

  Jašová, Berta
  Téma diplomové práce je návrh designu bubnové automatické pračky s bočním plněním, s možností vestavění, sejmutím horní desky. Práce si klade za cíl zjednodušit a zdokonalit ovládací rozhraní a vytvořit podmínky pro barevnou ...
 • Design samoobslužné váhy na potraviny 

  Švancarová, Jana
  Předmětem bakalářské práce je navrhnout design samoobslužné váhy na potraviny, které se používají v obchodních centrech. Výsledný návrh by měl splňovat nejen funkční, ale i technologické a estetické požadavky kladené na ...
 • Grafická knihovna pro dotykový LCD 

  Nožička, Tomáš
  Tato práce se zabývá grafickou knihovnu pro přídavný modul s dotykovým LCD k výukovému kitu s MCU MC9S08JM60 od firmy Freescale. Práce popisuje použitý mikrokotrolér, různé varianty komunikace s řadičem displeje a technologie ...
 • Grafická zobrazovací jednotka 

  Dvořák, Roman
  Práce se dá rozdělit na tři části. V první části moji práce byl proveden průzkum trhu a následná příprava konceptu Grafické zobrazovací jednotky použitelné v průmyslovém prostředí. Na tomto základě práce pokračovala v ...
 • Inteligentní dvou-ramenný žonglovací stroj 

  Mertlík, Daniel
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení nazvaného Inteligentní dvou-ramenný žonglovací stroj. Úlohou projektu je demonstrace řízení rotačního pohybu ramene tak, aby v rámci koncepce stroje docházelo k ...
 • Monitorování dopravní situace s využitím Raspberry PI 

  Zacpal, Michal
  Práce se zabývá návrhem a následnou realizací jednotky pro monitorování dopravní situace v reálném provozu s využitím hardwaru Raspberry PI. V první části je uveden stručný přehled asistenčních systémů využívajících detekci ...
 • Návrh a realizace miniaturní teplené komory 

  Červínek, David
  Práce se zabývá návrhem a výrobou miniaturní tepelné komory. Její hlavní užití bude testování vyvíjených zařízení v laboratořích Mechlabu. Při řešení byl využit Simulink pro simulaci teplotních změn. Pro simulaci LC filtru ...
 • Návrh a realizace síťového terminálu 

  Bičák, Tomáš
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci síťového terminálu. Cílem je sestrojit a realizovat síťový terminál, který bude generovat a vyhodnocovat příkaz ping, na zvolený síťový uzel. Síťový terminál funguje na ...
 • Ovládací panel s dotykovým displejem 

  Nevoral, Jan
  Cílem této práce je navrhnout a vytvořit desku plošných spojů umožňující připojení dotykového displeje, která bude sloužit jako univerzální platforma pro ovládání různorodých zařízení, včetně průmyslových. Funkčnost desky ...
 • Přizpůsobování dotykového displeje pro tělesně postižené 

  Ochodnický, Ján
  Práce vyjmenovává nejrozšířenější operační systémy pro inteligentní telefony s důrazem na možnosti vývoje aplikací třetích stran. Poté popisuje způsoby dotykového ovládání a způsoby psaní pomocí virtuální klávesnice. Dále ...
 • Systém pro řízení stínicí a vytápěcí techniky v budově 

  Brudný, Tomáš
  Cílem této práce byl návrh zařízení, které umožní bezdrátové řízení a ovládání domácích zařízení, jako je topení, stínění a atp. Systém je rozdělen do několika samostatných jednotek, které zajišťují vysoký uživatelský ...
 • Terminál pro docházkový systém 

  Chmelař, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou elektronických docházkových systémů (EDS), které jsou v současně době používaný k evidenci docházky zaměstnanců. V první části práce se autor věnuje evidenci docházky obecně a koncepčnímu ...
 • Univerzální modul s barevným dotekovým displejem 

  Gaube, Petr
  Práce se zabývá návrhem LCD modulu řízeného mikrokontrolérem s možností využití v praxi jako meteostanice s řízením vytápění. Popisována je jak problematika dotykových displejů, tak kompletní návrh desky plošných spojů. ...
 • Uživatelské rozhraní jednotky RoboDelivery 

  Vostřejž, Tomáš
  Cílem práce je navrhnout a implementovat uživatelské rozhraní pro službu RoboDelivery. Při řešení problému je brán důraz na skutečnost, že interakce s doručovací jednotkou musí být intuitivní a pokrývat co nejširší škálu ...
 • Zvukový modul pro platformu FITkit 

  Bartoš, Pavel
  Tato práce se zabývá popisem modulu FITkitu, který umožňuje přehrávání zvukových souborů (mp3, ogg...). Dále rozšiřuje periferie FITkitu o barevný dotykový LCD diplej a USB konektor, který umožňuje připojení flash paměti.