Now showing items 1-2 of 2

  • Polyfunkční dům Brno - Líšeň 

    Bušinová, Eva
    Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu, který byl zpracováván v rámci předmětu AG035. Náplní této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace ke studii novostavby polyfunkčního domu. Studovaný objekt, ...
  • Veřejná knihovna s kavárnou 

    Vlach, Ondřej
    Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby veřejné knihovny s kavárnou. Stavba se nachází v rozvojové lokalitě v Jihlavě, katastrální území Horní Kosov. Objekt je čtyřpodlažní bez ...