Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza MSP pomocí časových řad 

  Zachovalová, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a následnou prognózu vybraných ekonomických ukazatelů malých a středních podniků v České republice pomocí statistických metod.
 • Dopady spotřební daně z lihu na dovozce doplňků stravy v ČR 

  Ondroušková, Simona
  Bakalářská práce se zabývá problematikou dovozu doplňků stravy ze zemí Evropské unie a z třetích zemí podléhajících spotřební dani z lihu. První část je zaměřena na teoretické poznatky týkající se nepřímých daní, harmonizaci ...
 • Management obchodní společnosti obchodující s elektrickou energií 

  Havlíčková, Eva
  Práce hodnotí současný stav trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě s fokusem na firmu Coal Energy v minulosti a současnosti operující na českém a zahraničním trhu. V závěru navrhuje pro Coal Energy eventuální ...
 • Návrh logistické koncepce v průmyslové organizaci 

  Matušková, Monika
  Diplomová práce Návrh logistické koncepce v průmyslové organizaci se zabývá analýzou současného stavu společnosti a jejím okolím a rozebírá faktory působící na zákazníky a tím i na výrobu. Na základě zjištění skutečnosti ...
 • Studie zabezpečení zakázky se zaměřením na celní problematiku v podniku 

  Martináková, Jana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na celní problematiku při zabezpečení zakázky ve vybraném výrobním podniku. V teoretické části jsou definována teoretická východiska práce zahrnující základní pojmy zahraničního obchodu a ...