Now showing items 1-4 of 4

 • Pásové podvozky 

  Bartoníček, Richard
  Bakalářská práce představuje základní přehled konstrukčních variant pásových podvozků. V druhé části jsou pak uvedeny příklady použití pásových podvozků ve stavebnictví a lesních a zemědělských aplikacích.
 • Podvozky pásových rypadel a dozerů 

  Hampl, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem pásových podvozků rypadel a dozerů. V první části jsou definovány základní informace o pásových rypadlech a dozerech. Druhá část je věnována rozboru současné koncepce pásového ...
 • Vyhrnovač nehomogenních materiálů 

  Henzl, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem hydraulického vyhrnovacího bloku pro nehomogenní materiály, především pro vyhrnování chlévské mrvy z chodeb stájí, s možností změny pracovní šířky vyhrnovače podle potřeby. Tento ...
 • Vyhrnovač nehomogenních materiálů 

  Sekava, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnout hydraulicky ovládaný vyhrnovací blok pro nehomogenní materiály. Navržený vyhrnovač nehomogenního materiálu je uchycený na teleskopickém manipulátoru. Práce je rozdělena na teoretickou a ...