Now showing items 1-14 of 14

 • Diagnostika průmyslové podlahy z drátkobetonu 

  Kuře, Václav
  Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické části je pozornost zaměřena na problematiku průmyslových podlah, jejich provádění a úpravy. Zvláštní pozornost je věnována minerálním vsypům, betonu pro použití ...
 • Kabeltechnik Mikulov - stavebně technologická příprava 

  Dvořáková, Michaela
  Předmětem diplomové práce je technologie provádění ocelové výrobní haly a zděné administrativní budovy v areálu firmy Kabeltechnik Mikulov. Práce se zabývá návrhem zařízení staveniště, pracováním stavebně technologické ...
 • NÁVRH NDT METODY PRO HODNOCENÍ DRÁTKOBETONU 

  Komárková, Tereza
  Dizertační práce se zabývá návrhem nedestruktivní metody testování (NDT) určené pro hodnocení rovnoměrnosti rozložení a stanovení koncentrace ocelových drátků v drátkobetonu. V současné době na poli diagnostiky stavebních ...
 • Okrajové podmínky a jejich vliv při výrobě rozptýlené ocelové výztuže do betonu 

  Loyková, Markéta
  Stále se zvyšující požadavky zákazníků na rychlost realizace stavby a snížení veškerých vstupních nákladů se odrazily ve stavebnictví vysokou poptávku po betonu s rozptýlenou ocelovou výztuží. V tomto kompozitním materiálu ...
 • Ověření skutečných fyzikálně-mechanických parametrů kompozitního materiálu 

  Jablonská, Markéta
  Diplomová práce řeší kompozitní materiály, detailněji se věnuje drátkobetonům. Práce je zaměřena na ověření mechanických vlastností drátkobetonu a to především jeho pevnosti v tahu za ohybu. Zkoušení bylo prováděno na ...
 • Projekt nosné železobetonové konstrukce 

  Klodner, Jan
  Diplomová práce řeší obecnou problematiku podlahových betonových desek, technologii, provádění, modely podloží, výpočet vnitřních sil a návrhové přístupy. Na základě těchto údajů pak sleduje chování podlahových desek dle ...
 • Předpjatá konstrukce z drátkobetonu 

  Herka, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a řešením deskového mostu o jednom poli, přičemž konstrukce je uvažována ve dvou variantách - z předpjatého betonu a z předpjatého drátkobetonu. Cílem je posoudit přínos použití ocelových vláken ...
 • Rozvoj a využití nedestruktivních zkušebních metod z hlediska soudního inženýrství 

  Bílek, Petr
  Betony vyztužené rozptýlenou ocelovou výztuží (drátky) jsou známé pod názvem drátkobetony. Při vzniku poruch nebo havárií betonových konstrukcí vyztužených drátky je nezbytné pečlivě zkoumat skutečné provedení rozptýlené ...
 • Stavebně technologická etapa provádění podlah ve výrobní hale 

  Hrabovský, Tomáš
  Bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu provádění podlah ve výrobní hale. Jedná se o jednopodlažní výrobní halu, která je v jedné části napojena na stávající výrobní objekt. Technologické předpisy řeší provádění ...
 • Stavebně technologická studie etapy provedení podlah ve sportovní hale 

  Šaroun, Vít
  Bakalářská práce se zabývá realizací stavebně technologické etapy provádění podlah ve sportovní hale. Řešený objekt je plánovaný v Novém Městě na Moravě. Práce zpracovává navržené skladby podlah hrací plochy a v zázemí ...
 • Stavebně technologický projekt rozšíření chráněné dílny v Třinci 

  Gwóźdź, Dariusz
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem výrobní a skladovací haly a sociální budovy chráněných dílen Ergon Třinec. Práce je zpracována na základě projektové dokumentace. Jedná se o 8 stavebních ...
 • Stavebně technologický projekt skladovací haly ve Zlíně 

  Voráčová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na řešení stavebně technologického projektu skladovací haly ve Zlíně. Tato práce obsahuje technickou zprávu, studii hlavních technologických etap, řešení dopravních vztahů, projekt zařízení ...
 • Výrobní hala MONTGAS - realizace spodní stavby 

  Kurka, Jan
  Bakalářská práce se zabývá realizací hrubé spodní stavby nové výrobní haly firmy MONTGAS a.s. v Hodoníně na ulici U Kyjovky. Součástí této technologické etapy je realizace zemních prací, štěrkodrťových ražených pilot FRANKI, ...
 • Výstavba haly s administrativou, Velká Bíteš - řešení etapy podlah 

  Kladivo, Jiří
  V mé bakalářské práci jsem se zaměřil na řešení etapy podlah v objektu, který je složen ze dvou částí, z jednolodní skladovací haly a dvoupodlažní administrativní budovy. Objekt se nachází jižně od města Velká Bíteš. Tato ...