Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza a konstrukční návrh uložení hasícího přístroje v osobních vozidlech 

  Koutný, Martin
  Tato práce se zabývá současnými požadavky na vybavenost osobních vozidel hasicím přístrojem v České republice i ve světě. Na začátku práce jsou zhodnoceny současné způsoby instalace hasicích přístrojů v osobních vozidlech. ...
 • Konstrukce adaptivního stírače kapaliny 

  Novotný, Antonín
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem adaptivního stírače kapaliny, který je doplňkem laboratorního zařízení. Laboratorní zařízení slouží ke studiu tloušťky mazací vrstvy a třecí síly v kontaktu. Účelem ...
 • Nástroje pro soustružení 

  Matějka, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na nástroje pro soustružení z hlediska jejich rozdělení, značení, materiálu, použití a novodobých trendů vývoje a výroby u renomovaných producentů nástrojů, v materiálové i konstrukční oblasti.
 • Soustružnické nástroje pro CNC obráběcí stroje 

  Martének, Libor
  Bakalářská práce je zaměřena na soustružnické nástroje pro CNC sou-struhy a soustružnická obráběcí centra z hlediska jejich rozdělení, označování, materiálu, užití a současných trendů vývoje a výroby u renomovaných špičko-vých ...
 • Technologie výroby plastové součásti pro automobilový průmysl 

  Šobáň, Jakub
  Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby součásti pro automobilový průmysl, která bude sloužit jako držák rezonátoru. Výchozí výrobní série dílce je 500 000 ks. Na základě variantního řešení vhodných technologií ...
 • Úprava držáku celohliníkového chladiče 

  Malovaný, Daniel
  Cílem této diplomové práce je provést základní přehled konstrukčních řešení uchycení celohliníkových chladičů. Výpočtem pomocí metody konečných prvků provést kontrolu první generace držáku celohliníkového nízkoteplotního ...
 • Výroba držáku 

  Isakidis, Petr
  Cílem této práce je návrh vhodné technologie pro výrobu držáku SPZ a blinkrů na motocykl z tenkého ocelového plechu. Výrobní série je 600 000 kusů. Pro výrobu je zvolen materiál 11 321.1 ve formě svitku plechu. Součástí ...
 • Výroba držáku 

  Andris, Tomáš
  Práce předkládá návrh technologie výroby držáku sloužícího k upevnění pneumatického válce na testovací rám. Držák je vyráběn z konstrukční oceli 1.0038 ve formě plechu o tloušťce 2 mm, ve výrobní sérii 6 000 ks/rok. Z ...
 • Výroba držáku objemovým tvářením 

  Nejedlý, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby držáku objemovým tvářením z oceli 12 020.0. Na základě literární studie problematiky zápustkového kování a výpočtu bylo navrženo ...
 • Výroba držáku objemovým tvářením 

  Šimon, Miroslav
  Cílem diplomové práce bylo navržení nejvýhodnějšího technologického postupu výroby zadané součásti objemovým tvářením. Práce obsahuje literární studii, která je zdrojem informací pro samotné řešení. Cílem diplomové práce ...
 • Výroba výkovku držáku rejdového čepu 

  Moudrý, Michal
  MOUDRÝ Michal: Výroba výkovku držáku rejdového čepu. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby držáku rejdového čepu objemovým tvářením z oceli 12 040.0. Na základě ...