Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza nesrovnalostí MVE Ostravice 

  Kupčík, Roman
  Diplomová práce „Analýza nesrovnalostí MVE Ostravice“ se zabývá řešením sníženého výkonu malé vodní elektrárny u města Vratimov na řece Ostravici. Elektrárna je osazena přímoproudou Kaplanovou turbínou RA – 3,5 – 0 1000 o ...
 • CFD simulace vírové struktury v sací troubě Francisovy turbíny (Francis-99) při pod-optimálním provozu - srovnání s měřením 

  Neděla, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá simulací vírové struktury, vznikající v sací troubě Francisovy turbíny, a to při pod-optimálním průtoku. Hlavním cílem je dosáhnout co možná nejpřesnějších výsledků z výpočtů, pomocí studentské ...
 • Energy transformation and flow topology in an elbow draft tube 

  Štefan, David; Rudolf, Pavel; Skoták, Aleš; Motyčák, Lukáš (University of West Bohemia, 2012-06-01)
  Paper presents a computational study of energy transformation in two geometrical configurations of Kaplan turbine elbow draft tube. Pressure recovery, hydraulic efficiency and loss coefficient are evaluated for a series ...
 • Manipulation of the swirling flow instability in hydraulic turbine diffuser by different methods of water injection 

  Rudolf, Pavel; Litera, Jiří; Ibarra Bolanos, Germán Alejandro; Štefan, David (EDP Sciences, 2018-06-04)
  Vortex rope, which induces substantial pressure pulsations, arises in the draft tube (diffuser) of Francis turbine for off-design operating conditions. Present paper focuses on mitigation of those pulsations using active ...
 • Návrh vírové turbiny pro konkrétní lokalitu ČEZ,a.s 

  Šebela, Radek
  Cílem práce je návrh vodní turbíny k co nejlepšímu využití hydroenergetického potenciálu na lokalitu (jez na řece Úpě) zvolenou společností ČEZ, a.s a zvážení možnosti více strojového provedení. Jelikož jde o lokalitu s ...
 • Návrh vírových turbin pro MVE Vrchlabí 

  Vosáhlo, David
  Cílem této práce je navrhnout optimální osazení malé vodní elektrárny vírovými turbínami. Práce pojednává o různých možnostech instalace turbín s využitím pro danou lokalitu. Prezentuje návrh oběžných kol a savek. Pro dané ...
 • Optimalizace sací trouby násoskové vírové turbíny 

  Mach, Jiří
  Úkolem této diplomové práce je navrhnout nový tvar sací trouby, který bude jednodušší na výrobu při zachování dobrých hydraulických a pevnostních vlastností. První část práce je věnována formulaci problému, popisu vírové ...
 • Řízení vírového proudění v sací troubě vodní turbíny 

  Litera, Jiří
  Vodní energie je jedním z nejdůležitějších zdrojů pro výrobu elektrické energie na světě. Trendem současné doby je omezit produkci elektřiny spalováním fosilních paliv a použít pro její výrobu více obnovitelných zdrojů. ...
 • Studie přečerpávací vodní elektrárny 

  Kratina, Jakub
  Přečerpávací vodní elektrárny jsou nedílnou součástí každé elektrizační soustavy. V současné době představují asi jedinou možnost, jak akumulovat větší množství přebytečné elektrické energie. Staví se také jako osvědčený ...
 • Studie využití hydroenergetického potenciálu dané lokality 

  Kollár, Martin
  Za ciel mojej bakalárskej práce som si vybral zmapovanie hydroenergetického potenciálu a návrh strojného zariadenia pri stavbe maléj vodnej elektrárne na rieke Váh v lokalite Trenčianske Biskupice. Stav hydroenergetického ...
 • Study of the Dissipation in Spiraling Vortical Structures 

  Štefan, David
  This work deals with study of swirling flows where the spiral vortical structure appears. The main relation is to flow seen in the draft tube cone of hydraulic turbines operated out of the design point (i.e. best efficiency ...
 • Úloha sací trouby pro práci vodní turbíny 

  Havlát, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice sací trouby. Obsahuje základní popis sacích trub, jejich rozdělení a užití. Dále je zde popsána konstrukce sacích trub, jejich účinnost, ztráty a způsoby, s pomocí kterých lze ...
 • Vírový cop při nadoptimálním průtoku Francisovou turbínou 

  Kozák, Jiří
  Diplomová práce se zabývá CFD simulací vírového copu v kolenové sací troubě Francisovy turbíny při nadoptimálním provozu. Hlavním cílem práce je srovnání výsledků CFD simulací provedených pro původní kolenovou sací troubu ...
 • Vliv otevření difuzoru na dynamické vlastnosti spirální vírové struktury 

  Hazucha, Jan
  Diplomová práce se zabývá CFD simulací spirální vírové struktury v difuzorové části vírového generátoru. Cílem práce je posouzení vlivu změny úhlu otevření difuzoru na frekvenci a amplitudu tlakových pulzací, které jsou ...