Now showing items 1-1 of 1

  • Aerodynamické vlastnosti leteckých profilů 

    Foltýn, Pavel
    Tato bakalářská práce popisuje vliv geometrických charakteristik leteckého profilu na jeho aerodynamické vlastnosti. V první části práce je definován letecký profil, jsou zde popsány jeho geometrické charakteristiky, vznik ...