Now showing items 1-3 of 3

 • Stavba pro bydlení - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Maceček, Roman
  Bakalářská práce se zabývá třípodlažním bytovým domem v Jemnici. Výpočtová část a projekt se zabývají návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací. Teoretická část pojednává o problematice hluku ve vnitřní kanalizaci.
 • Zdravotně technické instalace v bytovém domě s podzemními garážemi 

  Straník, Petr
  Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v bytovém domě s podzemními garážemi ve městě Brno. Teoretická část práce se zaměřuje na analýzu tématu s důrazem na problematiku nakládání s dešťovými ...
 • Zdravotně technické instalace výrobních budov 

  Čupr, Pavel
  Tato práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi výrobních hal. Teoretická část zkoumá způsoby odvádění srážkových vod. Součástí experimentální části je měření spotřeby vody. Projektová část řeší návrh zdravotně ...