Now showing items 1-8 of 8

 • Návrh a posouzení ŽB skeletu 

  Hečková, Beata
  Diplomová práce se zabývá návrh vybraných částí monolitického železobetonového objektu. Statický výpočet obsahuje posouzení stropní desky na lokálních podporách, výpočet sloupů, trámu, schodiště a základové patky. Objekt ...
 • Nosná konstrukce rodinného domu 

  Kabrhelová, Eliška
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosné konstrukce rodinného domu. Model železobetonové konstrukce je vytvořen v programu RFEM. Železobetonové prvky jsou posouzeny v souladu s ČSN EN 1992-1-1. Kromě statického ...
 • Nosné prvky železobetonové konstrukce 

  Leitner, Ivan
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosnej železobetónovej konštrukcie administratívnej budovy z hľadiska medzného stavu únosnosti a použiteľnosti. Pre výpočet vnútorných síl bol vytvorený 3D model konštrukcie ...
 • Památník z prefa dílců 

  Růžička, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem železobetonového památníku. Památník se skládá z 11 prefabrikovaných segmentů umístěných od sebe v pravidelných rozestupech. Segmenty mají stejný vnější rozměr, ale liší se velikostí ...
 • Polyfunkční budova 

  Škůrek, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením lokálně podepřené monolitické železobetonové stropní desky nad prvním nadzemním podlažím polyfunkční budovy. Výpočet vnitřních sil je proveden v programu Scia Engineer ...
 • Polyfunkční dům 

  Kika, Aleš
  Projekt řeší části nosné konstrukce polyfunkčního domu. Jedná se o vícepodlažní budovu. V tomto projektu je řešena stropní deska, suterénní stěna, základový pas, sloup a patka. Statické schéma a výpočet vnitřních sil byl ...
 • Polyfunkční dům 

  Erlebach, Jakub
  Tato práce se zabývá statickým návrhem vybraných částí nosné konstrukce čtyřpodlažní polyfunkční budovy. Jedná se o skeletový konstrukční system lokálně podporovaný sloupy. V této práci je řešen návrh stropní desky nad 1NP ...
 • Prefabrikované základy pod průmyslové zařízení 

  Šandor, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom železobetónového základ. Cieľom tejto práce je návrh výšky základu a nadimenzovanie výstuže. Zaoberá sa preklopením a únosnosťou základovej spare. Súčasťou sú taktiež výkresy výstuže ...