Now showing items 1-11 of 11

 • Časově proměnná filtrace signálů EKG 

  Peterek, Jan
  Úkolem této diplomové práce je vytvoření vícepásmové zádrže odvozené z Lynnových filtru pro potlačení síťového brumu a kolísání nulové izolinie (driftu). Práce se skládá v úvodu z teoretické části, kde je stručně seznámeno ...
 • Generátor rušení signálu EKG 

  Mikuláš, Karol
  Reálný signál EKG obsahuje nežádoucí artefakty vzniklé při jeho snímání. Z důvodu ztrát diagnosticky užitečných informací zašuměním signálu a následnou filtrací šumu je důležité seznámit se s vlastnostmi, nejčastějšími ...
 • Korelační analýza pohybu částice v optické pasti 

  Koudelníček, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem náhodného (Brownova) pohybu mikroskopické částice zachycené v optické pasti. Poskytuje náhled na využití v biologii. Velký prostor je věnován popisu metod, které umožňují díky náhodnému ...
 • Návrh a identifikace rozšířeného modelu MEMS gyroskopu 

  Vágner, Martin
  Práce se zabývá metodikou měření parametrů MEMS gyroskopů a stanovením vstupně-výstupního modelu. V úvodu je stručně rozebrán stávající přístup k modelování MEMS gyroskopů a určení jejich parametrů. Druhá část se podrobně ...
 • Počítačové modelování MOSFET tranzistoru 

  Major, Jan
  Práce je zaměřena na počítačové modelování PN přechodu a MOSFET tranzistoru v programu COMSOL Multiphysics a v programu TiberCAD. V textu je pojednáno o driftu a difůzi v polovodičích. Také je ukázán způsob modelování PN ...
 • Precizní zdroje referenčního napětí 

  Budáč, Peter
  Cieľom práce je realizácia pracoviska pre meranie dlhodobej stability a teplotného koeficientu precíznych napäťových referencií. Analyzuje riešenia jednotlivých precíznych napäťových referencií a ich dôležitých parametrov ...
 • Předzpracování EKG signálu pro detekci významných bodů 

  Strouhal, Martin
  Práce si klade za cíl nalezení nejoptimálnější metody návrhu filtrů pro odstranění parazitních složek reálného EKG signálů. Je zde stručně popsán vznik a kmitočtové vlastnosti takovýchto rušení (drift a síťový brum). ...
 • Předzpracování EKG signálu pro detekci významných bodů 

  Strouhal, Martin
  Práce si klade za cíl nalezení nejoptimálnější metody návrhu filtrů pro odstranění parazitních složek reálného EKG signálů. Je zde stručně popsán vznik a kmitočtové vlastnosti takovýchto rušení (drift a síťový brum). ...
 • Simulace pohybu nabitých částic v elektrickém a magnetickém poli 

  Zavřel, Marek
  V první části této bakalářské práce byla vysvětlena základní představa plazmatického stavu. V druhé části byly popsány pohyby elektricky nabité částice v různých konfiguracích elektrického a magnetického pole. Těmito pohyby ...
 • SPICE Model of Memristor with Nonlinear Dopant Drift 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-06)
  A mathematical model of the prototype of memristor, manufactured in 2008 in Hewlett-Packard Labs, is described in the paper. It is shown that the hitherto published approaches to the modeling of boundary conditions need ...
 • Úzkopásmové filtry pro signály EKG 

  Němeček, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou a způsoby filtrování signálu EKG. Zaměření bylo na úzkopásmovou filtraci a to především pomocí filtrů Lynnova typu. Úkolem této práce bylo navrhnout filtry na ...