Now showing items 1-2 of 2

  • Technologický proces součásti "hydraulický válec" 

    Cejpek, Petr
    Předmětem této bakalářské práce je rozbor technologického procesu výroby součásti ‘‘hydraulický válec‘‘ v podmínkách firmy S&K TOOLS spol. s r. o. V úvodu práce je proveden rozbor stávajícího technologického procesu. Cílem ...
  • Výroba hřídele pro pohon zemědělského stroje 

    Tenora, Tomáš
    Předmětem zadané bakalářské práce je analýza technologie výroby hřídele pro pohon zemědělského stroje. Po rozboru technické dokumentace práce obsahuje analýzu stávající výroby v podmínkách firmy. Vlastním cílem bakalářské ...