Now showing items 1-2 of 2

  • Problematika testování stříkaných betonů 

    Škapová, Pavla
    Diplomová práce je zaměřena na testování laboratorně vyrobeného stříkaného betonu. Sledovanými parametry jsou především pevnost betonu a modul pružnosti betonu v tlaku. Pozornost je věnována metodám měření těchto parametrů ...
  • Stavebně technický průzkum budovy gymnázia 

    Houška, Radek
    Tato bakalářská práce pojednává především o stavebně technickém průzkumu gymnázia v Brně – Řečkovicích. Diagnostický průzkum slouží jako podklady pro zpracování technické dokumentace rekonstrukce a nástavby nového podlaží ...