Now showing items 1-2 of 2

  • Založení dálničního mostu 

    Krtek, Jiří
    Cílem bakalářské práce je analýza založení dálničního mostu na úseku Veselí nad Lužnicí - Tábor dálnice D3. Rešeršní část rozebírá plošné a hlubinné zakládaní mostních objektů. Praktická část se zabývá výpočty různými ...
  • Založení mostu 

    Ščudla, Martin
    Tématem této práce je návrh založení mostu o 5 polích v Ostravě Svinov včetně zajištění stavebních jam. Most je založen na skupinách vrtaných velkoprůměrových pilot. Návrh a posouzení bylo provedeno v programu GEO 5. Práce ...