Now showing items 1-20 of 68

 • Analýza řezivostnich vlastností řezných nástrojů povlakovaných PVD povlaky 

  Malý, Martin
  V této diplomové práci byla provedena literární rešerše v oblasti technologie vrtání a technologie povlakování se zaměřením na PVD povlaky. Dále je zde uveden přehled používaných řezných materiálů. V experimentální části ...
 • Analýza vyvrtávacího procesu automatické horizontální vyvrtávačky 

  Šohajek, Jiří
  Cílem diplomové práce je provést analýzu vyvrtávacího procesu automatické horizontální vyvrtávačky SVD2, pro vrtání ložiskových otvorů. Problém, který byl důvodem pro zadání diplomové práce, jsou vibrace při vrtání doprovázené ...
 • Aplikace dílenského programování a moderní CAD/CAM technologie pro návrh a výrobu držáku a excentru diferenciálu vozu Formule Student 

  Vejtasa, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá aplikací dílenského programování a moderní CAD/CAM technologie pro návrh a výrobu držáku a excentru diferenciálu vozu Formule Student. Úvodní část práce se zabývá charakteristikou a popisem ...
 • Bezkontaktní měření povrchových teplot při obrábění kovových materiálů 

  Trojan, Jiří
  Tato diplomová práce popisuje problematiku bezkontaktního měření povrchové teploty při obrábění kovových materiálů. Práce obsahuje shrnutí základních pojmů a popis termodynamických zákonů. Dále jsou v práci uvedena kritéria ...
 • Efektivní obrábění vláknově vyztužených kompozitních materiálů 

  Sedláček, Jan
  K hlavním cílům disertační práce patří posunout aktuální stav znalostí v oblasti obrábění vláknově vyztužených kompozitů (FRP). Nejrozšířenější obráběcí operací při výrobě kompozitních dílců je vrtání, sloužící k výrobě ...
 • Hodnocení řezivosti vybraných procesních kapalin v aplikaci MQL 

  Pazdera, Lukáš
  Práce se zabývá mazáním za použití minimálního množství maziva, tzv. MQL. Cílem práce je experimentálně porovnat řezivost 4 různých řezných olejů. Oleje se v práci nazývají A, B, C a D, protože z důvodu utajení nemohou být ...
 • Konstrukce frézky pro velkoplošné frézování 

  Ďurovec, Mikuláš
  Cieľom prace je návrh a konštrukcia veľkoplošnej CNC frézky pre obrábanie veľkých dosiek z polypropylénu. V prvej časti je definovaný CNC stroj, pokračuje rešerše na rozdelenia typov frézovacích strojov a dostupnosti strojov ...
 • Konstrukce stolní vrtačky 

  Malásek, Petr
  Předmětem této závěrečné práce je popis stolní vrtačky, rešerše firem vyrábějících stolní vrtačky a rozbor jejich produktů. Na základě rešerše jsou zvoleny parametry vrtačky, zkonstruován 3D model stroje a provedeny základní ...
 • Mikroobrábění nekovových materiálů elektronovým svazkem 

  Dupák, Libor
  Práce se zabývá problematikou mikroobrábění elektronovým svazkem s důrazem na nekovové materiály jako sklo, keramika a plasty. Součástí práce je popis zařízení, na kterém byly provedeny experimenty uvedené v této práci a ...
 • Moderní metody výroby děr v kovových materiálech 

  Laňka, Lubomír
  Tato bakalářská práce je zaměřena na moderní metody výroby děr v kovových materiálech. V první části jsou popsány základní technologie včetně toho, jak otvor vyrobit nebo upravit. Druhá část se zabývá moderními řeznými ...
 • Moderní metody výroby děr v kovových materiálech 

  Kříž, Daniel
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení a popsání moderních metod výroby děr. První část práce se zabývá rozdělením metod, popisem výroby, dosažitelnými technologickými parametry a dokončovacími metodami výroby. Druhá ...
 • Multifunkční obráběcí centrum pro rotační i nerotační obrobky 

  Merenus, Ondřej
  Tato práce se bude věnovat návrhu konstrukce multifunkčního obráběcího centra. Práce vzniká ve spolupráci s kolegy Bc. Michalem Kunorzou, který řeší rotační stůl stroje, a Bc. Tomášem Grëtzem, který má zadán návrh obráběcího ...
 • Nástroj pro vrtání stavebních materiálů 

  Stavinoha, Petr
  Práce se zabývá rozborem technologie vrtání stavebních materiálů a konstrukcí vrtacích nástrojů. Práce analyzuje dané řezné materiály a vhodnost jejich aplikací pro vrtání stavebních materiálů. Dále se práce zabývá vytvořením ...
 • Nástroje pro vrtání a jejich využití 

  Němeček, Tomáš
  Bakalářská práce na téma Nástroje pro vrtání a jejich využití je zaměřena na charakteristiku vrtacích nástrojů, charakteristiku metod, charakteristiku materiálů vrtacích nástrojů a zajištění sortimentu u producentů nástrojů.
 • Nástrojové vybavení pro technologii vrtání 

  Rosa, Jakub
  Cílem bakalářské práce je seznámení s technologií vrtání, představení firem produkujících vrtací nástroje a praktické provedení technologického experimentu vrtání. Bakalářská práce se v první části věnuje technologii vrtání ...
 • Návrh CNC modelářské frézky pro opracování hliníkových slitin 

  Čechman, David
  Cílem práce je návrh modelářské CNC frézky pro opracování hliníkových slitin včetně nezbytných výpočtů a výkresové dokumentace. V první části je definována CNC modelářská frézka a je provedena rešerše v oblasti malých CNC ...
 • Návrh designu a výroba prototypu Kapodastru 

  Remer, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou vlastního prototypu součásti zvané kapodastr za pomocí obráběcích metod. Dále je zaměřena na teorii hlavních využitých technologií CAD, CAM a frézování. Závěrem jsou ...
 • Návrh na zefektivnění výroby strojírenského dílu 

  Hapala, Václav
  Diplomová práce se zabývá návrhem na zefektivnění výroby dílce. V teoretické části byly popsány technologie frézování a vrtání. V praktické části byl proveden rozbor stávající technologie výroby dílce a analýza časové ...
 • Návrh na zefektivnění výroby strojírenského dílu 

  Cvrkal, Richard
  Diplomová práce je dělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na zpracování téma týkající se obrábění, se zaměřením na vrtání. Praktická část je zaměřena na vrtání hlubokých děr a testování ...
 • Návrh technologie výroby modelu podle předlohy pro malosériovou výrobu 

  Hudyma, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem technologie výroby hračky dle předlohy modelu pro malosériovou výrobu. Vzhledem ke kritériu malosériové výroby bude výroba realizována na univerzálních obráběcích strojích. V rámci ...