Now showing items 1-1 of 1

  • Odstraňování mikropolutantů při úpravě pitné vody 

    Hambálková, Kateřina
    Průnik léčiv do povrchových a pitných vod je celosvětově nově řešeným problémem. Tato diplomová práce se zabývá odstraněním léčiv z vody pomocí koagulace, při níž jsou porovnávána koagulační činidla chitosan a síran železitý. ...