Now showing items 1-3 of 3

 • Dokumentace skutečného stavu a rekonstrukce úpravny vody obce Kateřinice 

  Vaníček, Petr
  Cílem této práce je posouzení technického stavu objektu úpravny vody v Kateřinicích a návrh na odstranění závad zjištěných z přiložené fotodokumentace úpravny vody. Součástí práce je provedení výpočtů a variantní řešení ...
 • Studie propojení skupinových vodovodů Lanškroun a Letohrad 

  Kubešová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá studií propojení dvou vodárenských soustav – skupinový vodovod Letohrad a skupinový vodovod Lanškroun. První část zahrnuje přehled legislativních předpisů a norem, které souvisí s výstavbou, ...
 • Úpravny vody v ČR 

  Pavlů, Tomáš
  Hlavním cílem práce je vytvoření přehledného katalogu vybraných úpraven vody v České republice, který by podával základní informace o jednotlivých objektech. První část práce je věnována obecným informacím o úpravnách vody ...