Now showing items 1-1 of 1

  • Extrakce obličejových únavových charakteristik řidiče 

    Kocich, Petr
    V této práci je rozebrána metoda detekce kůže hlavy řidiče a následná segmentace této oblasti v obraze. Je využito znalosti barvy kůže a detekce pohybu. Dále je otestován algoritmus pro detekci očí v obraze.