Now showing items 1-2 of 2

  • Pneumatické systémy odpružení vozidel 

    Černuško, Lukáš
    Bakalárska práca obsahuje rozdelenie tlmičov motorových vozidiel a popis niektorých základných typov. V ďalšej časti sa venuje konštrukcii pneumatického odpruženia, popisu jednotlivých komponentov a ich činnosti. Následne ...
  • Systémy pro zlepšení bezpečnosti jízdy 

    Rektořík, Jiří
    Bakalářská práce je zaměřena na popis a měření charakteristických veličin, které ovlivňují jízdní komfort, a podílí se tím pádem na bezpečnosti při jízdě. Zabývá se nejen veličinami, ale také komfortem v kabině řidiče a ...