Now showing items 1-19 of 19

 • Kování ozubeného kola 

  Šíma, Vojtěch
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG řeší návrh technologie výroby výkovku – ozubeného kola pomocí zápustkového kování. Kolo je vyrobeno z materiálu 12 050.0 a je součástí zemědělského stroje. S ...
 • Problematika zápustkového kování 

  Břečka, Marek
  Práce se zabývá problematikou zápustkového kování, což je metoda výroby, která se využívá hlavně ve velkosériové výrobě. Při návrhu výkovku se vychází z výkresové dokumentace. Zhodnotí se účelnost součásti, poté se předepíšou ...
 • Technologie zápustkového kování držáku blatníku 

  Ondráček, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o problematice zápustkového kování. Je zde zpracována podrobná literární studie, ve které jsou podklady pro vypracování zadané součásti – držáku blatníku. Jsou zde uvedeny možnosti dělení výchozího ...
 • Výroba dolního tělesa objemovým tvářením 

  Kaděra, Jakub
  Tato diplomová práce, která je vypracovaná v rámci navazujícího magisterského studia oboru strojírenská technologie a průmyslový management (2303T005) předkládá návrh technologie výroby dolního tělesa objemovým tvářením a ...
 • Výroba držáku objemovým tvářením 

  Špaček, Antonín
  Diplomová práce řeší návrh technologie výroby držáku z nízkolegované oceli 14 220.0, zhotoveného objemovým tvářením. Návrh vychází z velikosti série, která obsahuje 100 000 kusů za rok. V literární studii jsou shrnuty ...
 • Výroba držáku objemovým tvářením 

  Šimon, Miroslav
  Cílem diplomové práce bylo navržení nejvýhodnějšího technologického postupu výroby zadané součásti objemovým tvářením. Práce obsahuje literární studii, která je zdrojem informací pro samotné řešení. Cílem diplomové práce ...
 • Výroba nosiče tvářením 

  Pluskal, Martin
  Projekt, vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2326 předkládá návrh technologie výroby výkovku nosiče z oceli 14 220. Na základě literární studie problematiky objemového tváření kovů za tepla byla navržena výroba ...
 • Výroba nosného tělesa objemovým tvářením 

  Dvořák, Jan
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia predkládá návrh výroby nosného telesa objemovým tvárením. Kování je provádeno metodou zápustkového kování na klikovém lisu LZK 1000. Ohrev je indukcní a ostrižení ...
 • Výroba oka 

  Skalník, Petr
  Práce se zabývá návrhem technologie výroby oka, které bude vyráběno zápustkovým kováním z nízkolegované oceli 13 242. Roční produkce je stanovena na 300 000 kusů. Na základě literární studie problematiky a výpočtů bude ...
 • Výroba opěrného držáku objemovým tvářením 

  Kopecký, Martin
  Diplomová práce, vypracovaná v rámci magisterského studia oboru 2307, předkládá návrh výroby opěrného držáku objemovým tvářením. Materiál výkovku je ocel ČSN 12 050. Roční produkce 100 000 kusů. Kování je prováděno metodou ...
 • Výroba opěry tvářením 

  Palán, Robert
  PALÁN Robert. Výroba opěry tvářením. Diplomová práce magisterského studia, Strojní inženýrství, Obor M2307 Strojírenská technologie, Specializace 02 Tváření, svařování, 2. stupeň, 2. ročník, šk. rok. 2007/2008. FSI VUT v ...
 • Výroba posuvného unašeče objemovým tvářením 

  Stříbrný, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2303 předkládá návrh technologie výroby výkovku – dílce ze slitiny hliníku EN AW 6082 T6. Na základě literární studie problematiky zápustkového kování a výpočtu bylo ...
 • Výroba posuvného unašeče objemovým tvářením 

  Martinovský, Peter
  Projekt vypracovaný v rámci bakalárskeho štúdia predkladá návrh technológie výroby posuvného unašača pomocou zápustkového kovania. Na základe literárnej štúdie z problematiky objemového tvarovania a výpočtov bolo vypracované ...
 • Zápustkové kování 

  Stračánek, Rostislav
  Práce se zabývá návrhem technologie výroby výkovku ojnice zápustkovým kováním. Ojnice je vyrobena z materiálu 12 050 a je součástí klikového mechanismu spalovacího motoru. Výrobní série byla stanovena na 120 000 ks za rok. ...
 • Zápustkové kování náboje kola 

  Vostřel, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307 předkládá návrh technologie výroby výkovku – náboje kola – součásti převodové skříně zhotovené zápustkovým kováním z materiálu 14 231.0. Na základě literární ...
 • Zápustkové kování ozubeného kola 

  Bezděk, Pavel
  Cílem práce v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie je návrh výkovku ozubeného kola zápustkovým kováním. Materiál ozubeného kola je konstrukční ocel 12 050. Vzhledem k velikosti výrobní série 150 000 ...
 • Zápustkové kování ozubeného kola 

  Vítek, Pavel
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307 předkládá návrh technologie výroby výkovku – ozubeného kola – součásti převodové skříně zhotovené zápustkovým kováním z materiálu 14 223.0. Na základě literární ...
 • Zápustkové kování ozubeného kola 

  Veselý, Milan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh technologie výroby výkovku – ozubeného kola – součásti převodové skříně zhotovené zápustkovým kováním z materiálu 14 223.0 (20CrMn5-4). Na základě ...
 • Zápustkové kování pastorku 

  Červinka, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2303 předkládá návrh technologie výroby výkovku – ozubeného pastorku – zhotovené zápustkovým kováním z materiálu 14 220.0. Na základě literární studie problematiky ...