Now showing items 1-20 of 35

 • Analýza mechanických vlastností bimetalových materiálů s cladovanou vrstvou Inconelu 

  Sýkora, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou mechanických vlastností bimetalového materiálu s cladovanou vrstvou Inconelu. V teoretické části práce se nachází rozbor zkoumaného bimetalového materiálu, popis mechanických zkoušek ...
 • Analýza procesu výroby čerpadel, návrh a optimalizace nového postupu ve firmě Antreg, a.s. 

  Šeniglová, Hana
  Tato práce se zabývá procesem výroby olejových čerpadel ve firmě Antreg, a.s. Cílem práce bylo navrhnutí nového technologického postupu bez operace broušení. Toho bylo dosáhnuto pomocí experimentu. Potřebná měření drsnosti ...
 • Anodická oxidace hliníku a jeho slitin 

  Remešová, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na tvrdou anodickou oxidaci hliníku a jeho slitin. Jako experimentální materiály byly použity různé hliníkové materiály, vyrobené tvářením za studena a odléváním. Práce obsahuje údaje o chemickém ...
 • Aplikace vystružovacích nástrojů s břity z cermetu 

  Toman, Martin
  Tato práce se zabývá technologií vystružování se zaměřením na cermetové výstružníky. V úvodu práce je rozebrána základní definice parametrů přesnosti, jako jsou rozměrové, geometrické tolerance a drsnost povrchu. Dále je ...
 • Bezkontaktní hodnocení textury povrchu 

  Svoboda, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá bezkontaktním hodnocením textury povrchu. Cílem práce je rešeršní popis problematiky parametrů textury povrchu a bezkontaktních metod jejich měření. Pozornost je převážně věnována předpisům ...
 • Dlážděné vozovky a problematika jejich poruch 

  Vlk, Radomír
  Cílem bakalářské práce je zpracovat základní charakteristiky dlážděných vozovek. Vyjmenovat jejich výhody a nevýhody a na konkrétních příkladech poruch těchto vozovek pak navrhnout jejich opravy.
 • Efektivní frézování korozivzdorných ocelí oktagonální VBD 

  Kouřil, Petr
  Tato práce je zaměřena na problematiku efektivního frézování korozivzdorných ocelí. V teoretické části práce jsou charakterizovány jednotlivé skupiny těchto ocelí a je analyzována jejich obrobitelnost. V praktické části ...
 • Efektivní obrábění nových keramických materiálů 

  Sámelová, Vendula
  Pokročilá keramika se dlouhodobě drží na předních příčkách seznamů perspektivních materiálů pro high-tech aplikace. Nejčastějším problémem jsou vysoké náklady na design, výrobu a opracování keramických dílů. Hlavním smyslem ...
 • The effect of surface grooves on film breakdowns in point contacts 

  Šperka, Petr; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (Elsevier, 2016-10-01)
  Surface roughness plays an important role in transition from full to mixed elastohydrodynamic regime. One kind of features appearing on a real rough surface are grooves longer than contact diameter. It has already been ...
 • Faktory ovlivňující sprchové chlazení za vysokých teplot 

  Chabičovský, Martin
  Sprchové chlazení horkých povrchů se v metalurgickém průmyslu využívá při kontinuálním odlévání, válcování za tepla či při tepelném zpracování. Při sprchovém chlazení v metalurgickém průmyslu je voda rozprašována na chlazený ...
 • Hodnocení čelního těsnícího provedení povrchu pomocí charakteristik textury povrchu 

  Kučera, Pavel
  Diplomová práce zabývající se hodnocením čelního těsnícího provedení povrchu popisuje a porovnává povrchovou topografii s cílem analyzovat nejvýznamnější charakteristické parametry ovlivňující rozhodujícím způsobem těsnost ...
 • Hodnocení drsnosti povrchu kontaktní a bezkontaktní metodou 

  Špačková, Magda
  Bakalářská práce obsahuje přehled metod hodnocení profilových parametrů drsnosti povrchu. Bezkontaktním přístrojem Talysurf CCI Lite a kontaktním přístrojem Taylor Hobson Surtronic 25 bylo provedeno měření dvanácti vzorků. ...
 • Identifikace změny textury povrchu vybraných materiálů metodou akustické emise 

  Eliáš, Jan
  Bakalářská práce se zabývá sledováním vlivu změny drsnosti povrchu vzájemně se pohybujících kovových těles na vybrané parametry signálu akustické emise (AE). Vyhodnoceny jsou záznamy hodnot z měření signálu AE při pohybu ...
 • Metrologická konfirmace měřidla 

  Nezdařilíková, Martina
  Cílem práce je analyzovat termíny, definice a parametry pro určování struktury povrchu se zaměřením na drsnost. V bakalářské práci jsou analyzovány požadavky norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 10012. U těchto norem se práce ...
 • Měření drsnosti řezných hran při laserovém dělení kovů Yb-YAG laserem 

  Maňas, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studijního programu B-STG Strojírenská technologie (2303R002) vyhodnocuje drsnost vzorků řezných hran laserového řezání. Řezání provedeno na vláknovém Yb:YAG laseru. Vzorky se ...
 • Moderní dokončovací metody obrábění vnějších povrchů 

  Laňka, Lubomír
  Tato diplomová práce je zaměřena na moderní dokončovací metody obrábění vnějších povrchů. Úvodem je proveden základní rozbor dokončovacích technologií obrábění vnějších ploch, na který navazuje popis moderních dokončovacích ...
 • Obrábění keramických materiálů frézováním 

  Rudel, Václav
  V diplomové práci je zpracováno rozdělení keramických materiálů, jejich vazby a různé vlastnosti, které keramické materiály definují. Dále je popsán způsob výroby a zpracování keramických materiálů, včetně možností jak ...
 • Optimalizace obrábění keramických polotovarů 

  Ráčková, Jana
  Diplomová práce se zabývá hlavně optimalizací obrábění keramických polotovarů ze ZrO2 a Al2O3. První část práce je věnovaná literární rešerši, ve které jsou popsány jednotlivé kroky technologie tvarování keramických ...
 • Ověření drsnosti povrchu po frézování nástrojem s VBD doporučenými řeznými podmínkami 

  Novotný, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na praktické testování výměnných břitových destiček. Nejprve je zde teoretický rozbor problémů týkajících se hlavních testovaných částí. Zejména je zde popsán úvod do čelního frézování, struktury ...
 • Porovnání drsnosti řezných hran při dělení materiálu CO2 a YbYAG laserem 

  Podaný, Petr
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním drsnosti řezných hran při dělení plynnovým CO2 laserem a pevnolátkovým Yb:YAG laserem. Teoretická část podává základní informace o průmyslových laserech a metodách, které se používají ...