Now showing items 1-6 of 6

 • Koncepce a problematika Temného webu 

  Horváth, Jakub
  Tato bakalářská práce pojednává o Temném webu a jeho využití. Přestože je Temný web součástí Internetu takřka od samotného vzniku Internetu, veřejnost mu začala věnovat svou pozornost teprve před pár lety. Hlavním cílem ...
 • Mobilní aplikace pro sledování závislostí 

  Foltýn, Martin
  Cílem práce je navrhnout, naimplementovat a otestovat mobilní aplikaci pro platformu iOS. Ta bude sloužit ke sledování závislostí na drogách a závislostí psychickych. Aplikace může pomoci uživateli sledovat pokrok v průběhu ...
 • Řízené uvolňování léčiv z biodegradabilních hydrogelů. 

  Oborná, Jana
  Předkládaná dizertační práce je zaměřena na řízené uvolňování léčiv z biodegradabilních amfifilních hydrogelů na bázi kopolymeru hydrofobní kyseliny poly(mléčné) a poly(glykolové) a hydrofilního polyethylenglykolu ...
 • Transport léčiv pomocí mikrobublin 

  Piňos, Ondřej
  Tato bakalářská práce je rešerší současného stavu poznání v oblasti lékařského využití mikrobublin se zaměřením na ultrazvukem iniciovanou kavitaci mikrobublin naplněných léčivou látkou. Zmíněny budou technologie výroby ...
 • V dnešní době....... 

  Kouba, Tomáš
  Soubor prací vytvořených ze soukromých archivních materiálů, realizací rozpracovaných konceptů a nových videí. Motivem procházejícím těmito díly je rozvíjení jednoduchého, strohého, radikálního výrazu.
 • Vestavěná řídicí jednotka pro ovládání laboratorního zařízení 

  Voda, Zbyšek
  Tato práce se zabývá návrhem modulárního řídicího systému pro zařízení Golem používaného pro výzkum léků. Toho je docíleno rozdělením systému do modulů, komunikujících po CAN sběrnici, které mají přesně danou oblast, jež ...