Now showing items 1-2 of 2

  • Nadstandardní rodinný dům 

    Ryšánek, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá návrhem solitérního dvoupodlažního domu s 1 bytovou jednotkou, osazený ve svažitém terénu v katastrálním území Nového Jičína. Objekt je zastřešený obloukovou a zelenou střechou v různých úrovních ...
  • Rodinný dům v Jistebníku 

    Saj, Marek
    Tato bakalářská práce řeší návrh a vypracování projektové dokumentace rodinného domu. Objekt se nachází na svažité parcele číslo 95/19 v obci Jistebník, katastrální území Jistebník [661236], katastrální území Nový Jičín. ...