Now showing items 1-4 of 4

 • Konstrukční návrh zařízení pro transport vaječných skořápek při výrobě potravinových doplňků 

  Uhlíř, David
  Vaječné skořápky obsahují řadu významných složek, které je z nich možné vytěžit, proto jsou považovány jako perspektivní surovina pro další zpracování. Tato bakalářská práce se zabývá zajištěním vhodného dopravního zařízení ...
 • Návrh malého pásového dopravníku 

  Dražka, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, konstrukcí a realizací malého pásového dopravníku do laboratoří Ústavu Automatizace a informatiky na VUT FSI pro aplikaci pick-and-place. Dopravník nebude převážet sypký, ani těžký ...
 • Pohony pásových dopravníků 

  Kryška, Martin
  Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu pohonů používaných pro pásové dopravníky. Uvést jejich vlastnosti a vhodnost použití v různých podmínkách. Byl proveden funkční výpočet pásového dopravníku na základě zadaných ...
 • Strmý pásový dopravník pro dopravu drcené stavební suti 

  Koiš, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je návrh řešení strmého pásového dopravníku pro dopravu drcené stavební suti. Práce se zabývá koncepcí navrženého řešení a návrhy jednotlivých komponent, které jsou opodstatněny funkčním výpočtem ...