Now showing items 1-4 of 4

 • Moderní chladící kapaliny pro obrábění 

  Nováček, Pavel
  Práce obsahuje charakteristiky různých druhů procesních kapalin používaných v třískovém obrábění, jejich rozdělení, způsoby jejich přívodu a některé provozní činnosti spojené s užíváním těchto kapalin. Dále jsou uvedeny ...
 • Řezné kapaliny a jejich uplatnění v moderní výrobě 

  Střelcová, Radka
  V bakalářské práci jsou zhodnoceny metody a výsledky dosahované v moderní výrobě při zavádění a uplatňování procesních kapalin. Cílem práce je posouzení stavu procesních kapalin v moderní výrobě a zpracování názoru na vliv ...
 • Vliv procesních kapalin na tření a opotřebení nástrojů 

  Holý, Jan
  Tato bakalářská práce je převážně zaměřena na analýzu vzniku mechanismu třísky, tření a opotřebení nástrojů při řezném procesu. Také je zde zahrnuta jejich eliminace za použití procesních kapalin. Je poukázáno na charakter ...
 • Výroba vstřikovací formy. 

  Jílek, Bohumil
  Tato práce je zaměřena na problematiku výroby vstřikovacích forem. Obsahuje jednak rozbor jednotlivých částí vstřikovacích forem, popis jejich funkce a možnosti konstrukčního řešení, ale také především souhrn stávajících ...