Now showing items 1-7 of 7

 • Hmotnostní a energetická bilance prádelny budoucnosti 

  Galčáková, Alena
  Táto práce řeší problém určování energetické náročnosti profesní údržby prádla. Představuje výpočtové modely bubnové sušičky s parním ohřevem a kalandru, za pomoci kterých se snaží popsat faktory ovlivňující energetickou ...
 • Metody sušení biomasy 

  Beran, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá biomasou a principem sušení tuhých látek, dále je zde podrobná rešerše sušáren biomasy a v závěrečné části práce je zhotoven bilanční výpočet bubnové sušárny a výpočet vlastností spalin.
 • Metody sušení biomasy 

  Hrabánek, Radek
  Tato bakalářské práce má seznámit čtenáře s metodami sušení biomasy a jejich základní rozdělení. Je zde uvedeno roztřídění biomasy pro energetické účely, jsou zmíněny hlavní charakteristiky a rozdíly mezi briketami a ...
 • Průzkum trhu s technologiemi pro údržbu prádla 

  Škrdla, Michal
  Tato práce se v první části zabývá rešerší současné nabídky praček a sušiček pro domácnost. Na základě tohoto průzkumu byl vytvořen přehledný seznam současně dostupných spotřebičů všech cenových kategorií včetně jejich ...
 • Sušení biomasy 

  Kroupa, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá sušením biomasy a bilančním výpočtem zadané sušícího zařízení. Úkolem je vypočítat množství spalin potřebných k vysušení 170 kg fermentátu o vlhkosti 50% na vlhkost 15%.
 • Vyrovnání provozních dat v energetických procesech 

  Nováček, Adam
  Tato práce řeší problematiku vyrovnávání naměřených dat. Cílem této práce bylo vyrovnání naměřených veličin z elektrického bubnového sušiče prádla, tak aby vyhovovaly exaktně sestavenému matematickému modelu sušení. K ...
 • Využitelnost výpalků z výroby ethanolu 

  Audy, Dan
  Tato práce řeší využitelnost výpalků z výroby ethanolu. Pro zpracování na materiál DDGS pak řeší i materiálovou a energetickou bilanci tohoto procesu. Tato materiálová a energetická bilance byla počítána pro 7070 kg výpalků ...