Now showing items 1-3 of 3

 • Dynamická analýza konstrukce zatížené seismickým zatížením 

  Janošková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá řešením seismického zatížení na dvou různých modelech, vazníkové hale a vícepodlažní budově. Pro výpočet byla použita metoda pomocí spekter odezvy (spektrální analýza) a metoda pomocí příčných sil ...
 • Influence of Ti on the Tensile Properties of the High-Strength Powder Metallurgy High Entropy Alloys 

  Moravčík, Igor; Gamanov, Štěpán; Moravčíkova de Almeida Gouva, Larissa; Kovacova, Zuzana; Kitzmantech, Michael; Neubauer, Erich; Dlouhý, Ivo (MDPI, 2020-01-26)
  The focus of this study is the evaluation of the influence of Ti concentration on the tensile properties of powder metallurgy high entropy alloys. Three Ni1.5Co1.5CrFeTiX alloys with X = 0.3; 0.5 and 0.7 were produced by ...
 • Metal Matrix Composites Prepared by Powder Metallurgy Route 

  Moravčík, Igor
  Ve všeobecnosti, poznatky o design slitin, jejich výrobě a výběru legujúcich prvků sú omezené na slitiny s jedním základním prvkem. Tento fakt ale výrazně limituje možnosti a volnost výběru prvků pro dosáhnuti speciálních ...