Now showing items 1-5 of 5

 • Sledování kvality pšenice pro potravinářské účely. 

  Slavíčková, Radka
  Cílem této bakalářské práce bylo sledovat kvalitu pšenice obecné (Triticum aestivum), dovážené do laboratoře společnosti MORAGRO ihned po sklizni osmi různými dodavateli, a zhodnotit hlavní jakostní parametry rozhodující ...
 • Základní charakterizace vybraných vzorků krmiv živočišného původu 

  Svoboda, Ilona
  Cílem diplomové práce bylo zvolit vhodné parametry pro jednoduchou a rychlou charakterizaci krmiv živočišného původu, ověřit pracovní postupy a aplikovat je na vybrané vzorky. V rámci této práce byly analyzovány vzorky ...
 • Základní chemické parametry plodů několika odrůd třešní 

  Boberová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením základních chemických parametrů v plodech peckovin, a sice třešní (Prunus avium). Teoretická část obsahuje taxonomické zařazení třešně, její botanickou charakteristiku a pomologii ...
 • Základní chemické parametry plodů několika odrůd višní 

  Komárek, Šimon
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením základních chemických parametrů v plodech višní (Prunus cerasus). Testovány byly odrůdy Köröšská, Pandy 6039 a Šumadinka. Obsah celkové sušiny leží v rozmezí 13,32–15,22 %, obsah ...
 • Základní chemické vlastnosti plodů vybraných odrůd třešní 

  Chmil, Vojtěch
  Diplomová práce je zaměřena na chemickou charakteristiku devíti vybraných odrůd třešní v devíti parametrech. Byla analyzována celková a rozpustná sušina s výsledky 13,07–16,58 % resp. 14,67–19,50 °Brix, obsah popela 0,31–0,39 ...