Now showing items 1-5 of 5

 • Absorpce plynných polutantů na membránových kontaktorech 

  Král, Petr
  Diplomová práce se zabývá odstraňováním vybraného polutantu NH3 z vodného roztoku za pomoci experimentálního technologického zařízení - membránového kontaktoru. Teoretická část je zaměřena zejména na rešerši momentální ...
 • Fázové změny na povrchu tepelných výměníků s dutými vlákny 

  Kůdelová, Tereza
  Práce je zaměřena na polymerní tepelné výměníky z dutých vláken. Hlavním předmětem zkoumání je vznik a průběh kondenzace na vnějším povrchu vláken a vliv fázové přeměny na přenos tepla. Práce se současně zabývá vlivem ...
 • Low Cost Membrane Contactors Based on Hollow Fibres 

  Dohnal, Mirko; Veselý, Tomáš; Raudenský, Miroslav (EDP Sciences, 2012-04-16)
  Membrane contactors are used to solve different chemical engineering tasks (e.g. water saturation with gases). Such elements are traditionally used for bubble less oxidation of blood. However, their industrial applications ...
 • Optimization of Heat Transfer Surfaces of Heat Exchangers 

  Bartuli, Erik
  Disertační práce je zaměřena na kovové a polymerní výměníky tepla. Hlavním předmětem zkoumání je optimalizace teplosměnných ploch za účelem zvýšení účinnosti výměníku tepla. Tyto cíle byly dosaženy experimentálně a numericky ...
 • Separace plynných polutantů na membránových kontaktorech 

  Ostrezi, Jan
  Diplomová práce se zabývá odstraňováním vybraného plynného polutantu (CO2) ze směsi plynů za pomoci experimentálního technologického zařízení - membránového kontaktoru. Teoretická část je zaměřena zejména na rešerši ...