Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh na zefektivnění procesu obrábění ozubení pastorku 

    Pangrác, Pavel
    Diplomová práce se zabývá procesem obrábění ozubení pastorku ve spolupráci se společností Šmeral Brno a.s. Úvod je zaměřen na základní popis samotného předmětu studie – pastorku. Druhá část zahrnuje obecnou problematiku ...