Now showing items 1-1 of 1

  • Ohýbaná tělesa: Numerická podpora v software ANSYS 

    Viszlay, Viliam
    Práca sa zaoberá skúmaním lomovo-mechanických parametrov na telesách z kvazikrehkých materiálov. Využíva k tomu postupy dvojparametrovej lomovej mechaniky. Na základe numerických simulácií prevedených v softwarovom prostredí ...