Now showing items 1-8 of 8

 • Bytový dům 

  Herůdek, Pavel
  Předmětem řešení mé bakalářské práce , je návrh novostavby bytového domu v rozsahu stavebního objektu SO01 – Bytový dům a vypracování dokumentace pro provádění stavby. Dům je umístěn na východním okrajové části města Brna ...
 • Mateřská škola 

  Slezák, Václav
  Předmětem diplomové práce je návrh a stavební řešení pro mateřskou školu ve městě Brně. Jedná se o samostatně stojící novou budovu se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepenou, umístěnou na rovinné parcele č. 1510/1 v ...
 • Mateřská školka 

  Barglová, Karolína
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mateřské školy a vypracováním dokumentace pro provedení stavby. Mateřská škola je umístěna na rozlehlém pozemku ve městě Ostrava, na rozhraní městských obvodů Poruba a Třebovice. ...
 • Obecní bytový dům 

  Lušovský, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba čtyřpodlažního nepodsklepeného bytového domu v Jeseníku nad Odrou. Bytový dům tvoří pět bytových jednotek s hromadnou garáží a společnými místnostmi. Celý objekt je pak zastřešen ...
 • Polyfunkční dům 

  Bulíček, Jakub
  Diplomová práce (POLYFUNKČNÍ DŮM) byla zpracována na úrovni projektové dokumentace. Tématem diplomové práce je projekt polyfunkčního domu s kancelářemi, tenisovým klubem a kavárnou. Projektovaný objekt by se měl nacházet ...
 • Rodinný dům 

  Sedláček, Jiří
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v obci Čechočovice okresu Třebíč. Dům leží na parcele č. 1101/4 v katastrálním území Čechočovice. Pozemek je mírně sklonitý a jeho výměra je 1071,03 m2. Půdorys objektu je tvaru ...
 • Sportovní klub 

  Měřínský, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je objekt sportovního klubu, který je částečně podsklepený samostatně stojící na mírně svažité ploše s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Zastřešení je řešeno nad jednou částí ...
 • Zastřešení novostavby bytového domu v Rajhradě 

  Houha, Jan
  Obsahem této práce je řešení technologické etapy zastřešení objektu novostavby bytového domu v Rajhradě. Střecha je navržena jako dvouplášťová pultová plochá střecha tvořena dřevěnými vazníky spojovanými styčníkovými plechy. ...