Now showing items 1-20 of 41

 • Cukrářská výroba jako součást rodinného bydlení 

  Kafková, Renata
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s cukrářstvím. Jedná se o jednopodlažní dům s obytným podkrovím, spojený s přízemní provozovnou nacházející se v nové zástavbě ve Velkém Meziříčí. Střecha je sedlová ...
 • Horská chata 

  Chovancová, Andrea
  Cílem diplomové práce je návrh horské chaty. Horská chata je určena k rekreaci a ubytování pro 23 osob a je navržena na mírně svažitém pozemku v obci Horní Bečva. Objekt je dvoupodlažní bez podsklepení. Hlavní vstup do ...
 • Low energy house 

  Pavelová, Michaela
  Cílem mé bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavbu nízkoenergetického domu v Dlouhé Loučce. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt, který má obdélníkový půdorys. Je zastřešen šikmou střechou a ...
 • Mateřská škola 

  Medová, Jana
  Hlavním cílem mé práce je navrhnout mateřskou školu. Nachází se na západním okraji Havlíčkova Brodu na pozemku č. 653/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Pozemek je svažován na jih. Budova má dvě nadzemní podlaží. Přízemí ...
 • Mateřská škola v Netíně 

  Pospíšilová, Jitka
  Předmětem této diplomové práce je návrh mateřské školy na konkrétním pozemku v Netíně. Záměrem je vytvořit funkční dispoziční řešení zohledňující každodenní provoz. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený s kapacitou 40 dětí. ...
 • Mateřská škola v Sezemicích 

  Pleskačová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mateřské školy v Sezemicích u Pardubic. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt. Objekt je zastřešen plochou střechou.
 • Mateřská škola, Brno -Žebětín 

  Němečková, Petra
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace mateřské školy. Mateřská škola je situována na rovinatém terénu v katastrálním území Brno – Žebětín na parcelním čísle 3195. Objekt má 2 nadzemní podlaží a jsou ...
 • Nízkopodlažní dřevostavba 

  Stančík, Adam
  Bakalářská práce řeší návrh moderní dřevostavby. Jedná se o dvoupodlažní objekt s plochou jednoplášťovou zelenou střechou, který je určen pro pobyt 4 osob. Hlavním konstrukčním systémem jsou dřevené panely KLH s vnější ...
 • Nízkopodlažní dřevostavba 

  Vlčková, Milada
  Bakalářská práce řeší návrh dřevostavby. Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní objekt s plochou jednoplášťovou střechou, který je určen pro pobyt 4 osob. Hlavním konstrukčním systémem jsou dřevené panely KLH s vnější ...
 • Novostavba rodinného domu s projekční kanceláří 

  Ondráčková, Andrea
  Tato bakalářská práce zpracovává návrh novostavby rodinného domu s projekční kanceláří na území obce Boršov. Jedná se o dvoupodlažní stavbu s jednou obytnou buňkou pro 4 osoby a s provozovnou kanceláře. Dům je navržen ze ...
 • Objekt hlavní tribuny a ředitelství Velké ceny Brna 

  Bláha, Pavel
  Můj diplomový projekt je návrhem objektu hlavní tribuny a ředitelství závodů Velké ceny města Brna. Objekt se nachází v blízkosti Ostrovačic a Brna-Žebětína. Jedná se o dvoupodlažní stavbu tvořenou ocelovou konstrukci a ...
 • Penzion s vinným sklepem 

  Soukupová, Ivona
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro realizaci novostavby samostatně stojícího penzionu s vinným sklepem s kapacitou ubytování pro 24 osob. Objekt je umístěn na svažitém pozemku v obci Žeravice ...
 • Penzion ve Strážnici 

  Ježek, Martin
  Diplomová práce řeší návrh samostatně stojícího penzionu ve městě Strážnice. Objekt je situován v západní části Strážnice u lodního přístaviště. Přístup k penzionu je z hlavní komunikace nebo po cyklostezce vedoucí podél ...
 • Poliklinika Proficlinic 

  Růžička, Věroslav
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování projektové dokumentace stavební části pro realizaci novostavby soukromé polikliniky Proficlinic v okrajové části města České Budějovice. Jedná se dvoupodlažní, částečně podsklepený, ...
 • Požární stanice typu P 

  Raška, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace k požární stanici typu P, což je druh požární stanice určený pro 5 – 8 hasičů v jedné směně, kteří tvoří jeden výjezd. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle ...
 • Rekonstrukce železničního nádraží 

  Bolješik, Martin
  Diplomová práce byla zpracována na úrovni projektové dokumentace pro provádění stavby. Tématem je projekt rekonstrukce železničního nádraží v obci Velká nad Veličkou. Rekonstrukce pozůstává z opravy stávající budovy a ...
 • Rodinný dům 

  Žajdlík, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování návrhu rodinného domu v Brně – Přízřenicích. Zadáním bylo vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Objekt je dispozičně řešen ve dvou nadzemních podlažích a ...
 • Rodinný dům 

  Moudrá, Aneta
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu s provozovnou na úrovni projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt se nachází na svažitém pozemku v obci Litohrady, je podsklepený s jedním nadzemním podlažím. ...
 • Rodinný dům s autodílnou 

  Bár, Radek
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace rodinného domu s autodílnou v Hošťálkové u Vsetína. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Rodinný dům je situován ...
 • Rodinný dům s kancelářskou částí 

  Hradil, Michal
  Bakalářská práce „Rodinný dům s kancelářskou částí“ je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů. Jedná se o novostavbu samostatně stojícího rodinného domu. Ten je navržen jako dvoupodlažní, částečně ...