Now showing items 1-1 of 1

  • Kondenzační parní turbina do paroplynového cyklu 

    Pavlíček, Martin
    V diplomové práci na téma Kondenzační parní turbína do paroplynového cyklu se zabývám bilančním výpočtem tepelného schématu a návrhem turbíny. Tato dvoutělesová parní turbína s kombinovaným VT-ST dílem a dvouproudým NT ...