Now showing items 1-2 of 2

  • Nové přístupy pro optická měření elektrické aktivity myokardu 

    Švrček, Martin
    Tato disertační práce se zabývá novými přístupy pro optické mapování elektrické aktivity na povrchu myokardu. V práci je popsán princip optického mapování, stejně jako současný stav dané problematiky ve světě. Součástí je ...
  • Studium bariérových vlastností laků pro ochranu fotografií 

    Lokotschová, Radka
    V diplomové práci jsou shrnuty základní principy inkoustového tisku, složení inkoustu, tisková média a mechanismy degradace barviv v inkoustech. Dále se práce se zabývá studiem bariérových vlastností laků na barevných ...