Now showing items 1-2 of 2

  • Charakterizace vlastností perovskitovských fotovoltaických článků 

    Henek, Tomáš
    Semestrální práce se zabývá problematikou perovskitových solárních článků. Popisuje strukturu perovskitu a část historie solárních článků, která vedla k použití perovskitu jako absorpční vrstvy. Dále jsou rozebrány metody ...
  • Využití oxidu titaničitého ve fotovoltaice 

    Zbořilová, Zdeňka
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využití oxidu titaničitého ve fotovoltaice. V teoretické části je zpracován rešeršní přehled o vlastnostech, metodách přípravy a využití mezoporézních tenkých vrstev oxidu ...