Now showing items 1-3 of 3

 • Peristaltické čerpadlo 

  Burda, Radim
  Cílem této diplomové práce je navrhnout peristaltické čerpadlo pro hemodialýzu s ohledem na minimalizaci tlakových pulzací. Pomocí analytické analýzy je navržen nový koncept redukce tlakových pulzací, který využívá zrychlení ...
 • Proudění umělou srdeční chlopní 

  Šedivý, Dominik
  Práce se zabývá problematikou proudění v umělých srdečních chlopních. V práci je zaznamenán historický vývoj mechanických chlopní a jejich základní parametry. Dále obsahuje stručnou rešerši na modul Dynamická síť, který ...
 • Řešení nestacionárního pohybu tělesa v proudící kapalině 

  Zbavitel, Jan
  Práce se věnuje výpočtovému modelování proudění mechanickou srdeční chlopní. Úvodní část obsahuje rešerši na negativní dopady implantace umělých chlopní i dosavadní přístupy používané při jejich modelování, následuje ...