Now showing items 1-17 of 17

 • Analogový vstupní díl pro softwarový přijímač 

  Slezák, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem základních parametrů přijímačů, architekturou vstupních obvodů a digitalizací signálů. Podle zadání je navrženo blokové schéma analogového vstupního dílu softwarového ...
 • Aplikace pro zpracování a vyhodnocení náměrů z optického reflektometru 

  Vitek, Vojtech
  Táto diplomová práca je zameraná na vytvorenie aplikácie, ktorá spracováva namerané dáta z prístroja OTDR. Prvá časť práce popisuje optické vlákna, prenosové vlastnosti vlákien a metódy merania útlmu na optickej trase. ...
 • Dvojitě vyvážený směšovač – laboratorní přípravek 

  Dušek, Libor
  Cílem této práce byla realizace dvojitě vyváženého směšovače, který poslouží jako přípravek do laboratoří. Je zde podrobný popis dvojitě vyváženého směšovače od teoretických základů, až po praktickou realizaci laboratorního ...
 • Efficient Use of Mobile Radio Channels II 

  Danek, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000-06)
  This paper is focused on the use of the mobile radio channels, comparing the efficiency of analog double-conversion superheterodyne receiver and software radio. The task of mutually comparing both technologies is made ...
 • Generátor přesného kmitočtu - DDS 

  Kratochvíl, Petr
  Tato práce pojednává o generátorech kmitočtu založených na metodě přímé digitální syntézy DDS. Je zde vysvětlen a popsán základní princip funkce generátoru DDS a jeho vlastnosti. Zmíněny jsou parametry ovlivňující a ...
 • Kompresory dynamiky zvukových signálů 

  Panenka, Vojtěch
  Bakalarska prace popisuje kompresor dynamiky zvukovych signalu, jeho parametry, jed- notlive funkcni bloky a jejich praktickou realizaci. Vysledkem je navrh stereo kompresoru vcetne jeho konstrukce a experimentalniho overeni ...
 • Laboratorní úloha pro ověření vlastností audio zařízení 

  Staňková, Karolína
  Cílem této práce je seznámení s parametry audio zařízení a jejich měřením podle platných norem (AES17-2018 a ČSN EN 60268-3). Na základě studia těchto norem je pak vytvořena laboratorní úloha pro předmět Měření v audiotechnice. ...
 • Metody zvýšení dynamického rozsahu obrazu 

  Sailer, Zbyněk
  Tato práce se zabývá problémem dynamického rozsahu snímačů digitálních fotoaparátů a metodami řešení tohoto problému. Jsou zde popsány existující metody tvorby obrazu s vysokým dynamickým rozsahem, způsoby získávání vstupních ...
 • Měření parametrů optických spojů 

  Kučera, Zdeněk
  Komunikace pomocí optických kabelů (spojů) je zatím posledním vývojovým stupněm přenosových médií, používaných v současnosti pro přenos dat. Přes počáteční problémy se díky jejich nesporným výhodám použití tohoto média v ...
 • Návrh magnetického obvodu rychlého magnetoreologického tlumiče bez použití feritů 

  Strmiska, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vývojem nové generace magnetických obvodů rychlých magnetoreologických (MR) tlumičů, které nebudou využívat problematických feritových materiálů. Pro zajištění krátké časové odezvy je nutné zabránit ...
 • Příspěvek k efektivnímu využití úzkopásmového rádiového kanálu 

  Bobula, Marek
  Předkládaná práce se soustředí na problematiku využívání úzkopásmového rádiového kanálu rádiovými modemy, které jsou určené pro průmyslové aplikace pozemní pohyblivé rádiové služby, specifikované v dominantní míře Evropským ...
 • Skládání fotografií stejné scény s různou expozicí, HDR 

  Šmida, Vladimír
  High Dynamic Range Imaging (HDRI) predstavuje expandujúcu sféru spracovania obrazu s netriviálnymi závislosťami k rôznym oborom ako syntéza obrazu, počítačové videnie, digitálna fotografia. Táto bakalárska práca sa zaoberá ...
 • Spolehlivost, bezpečnost a přenosové parametry optických kabelů 

  Kučera, Zdeněk
  Komunikace pomocí optických kabelů je zatím posledním vývojovým stupněm přenosových médií, používaných v současnosti pro přenos dat. Přes počáteční problémy se díky jejich nesporným výhodám použití tohoto média v poslední ...
 • Static and Dynamic Nonlinearity of A/D Converters 

  Halamek, J.; Viscor, I.; Kasal, M.; Villa, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-04)
  The dynamic range of broadband digital system is mostly limited by harmonics and spurious arising from ADC nonlinearity. The nonlinearity may be described in several ways. The distinction between static and dynamic ...
 • Techniky slučování kanálů za účelem zvýšení dynamického rozsahu kanálu s rozsahem ±10 V 

  Dušek, Samuel
  Cílem této diplomové práce je změřit a vyhodnotit parametry techniky slučování kanálů, která je momentálně implementována v součástce AD7606C firmy Analog Devices. Poté, na základě výsledků z měření, navrhnout a odsimulovat ...
 • Vytvoření databáze nahrávek hudebních nástrojů 

  Lavický, Vojtěch
  V této práci naleznete vytvořenou databázi nahrávek hudebních nástrojů. Nahrávky jsou popsány časovými průběhy a spektrogramy, což by mělo dobře posloužit například při odstraňování šumu ze signálu. Jsou zde popsány obecné ...
 • Využití systému zbytkových tříd pro zpracování digitálních signálů 

  Younes, Dina
  Předkládaná disertační práce se zabývá návrhem základních bloků v systému zbytkových tříd pro zvýšení výkonu aplikací určených pro digitální zpracování signálů (DSP). Systém zbytkových tříd (RNS) je neváhová číselná soustava, ...