Now showing items 1-6 of 6

 • Bistabilní systémy v elektrotechnice 

  Juřica, Lukáš
  V první části práce se pojednává o bistabilitě a bifurkaci a o jejich využití. Další část se zabývá hysterezí a studiem bistabilních dynamických systémů a jejich stacionárních stavů. Poslední část je věnována klopným obvodům ...
 • Ekvivalentní obvodové realizace jednoduchých chaotických oscilátorů 

  Kobza, Jaromír
  Předmětem této práce je obvodová realizace autonomních chaotických RC oscilátorů s nelineárním prvkem a seznámení se základními pojmy a problematikou tohoto typu oscilátorů. Vše se týká jednoho universálního obvodu, který ...
 • Lower and upper estimates of solutions to systems of delay dynamic equations on time scales 

  Diblík, Josef; Vítovec, Jiří (Springer, 2013-11-27)
  In this paper we study a system of delay dynamic equations on the time scale $\T$ of the form $$y^{\Delta}(t)=f(t,y_{\tau}(t)),$$ where $f\colon\mathbb{T}\times\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}^n$, $y_\tau(t)=(y_1(\tau_ ...
 • Návrh a realizace nové laboratorní úlohy s PLC B&R Automation 

  Cejpek, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá návrhem laboratorní úlohy primárně určené pro předmět „Vyšší formy řízení“, který pro výuku využívá prostředky firmy B&R Automation. Z možných přístupů volí modelování dynamických systémů pomocí ...
 • Plánování tras multirobotického systému v dynamickém prostředí 

  Plachý, Dominik
  Tato práce se zabývá návrhem algoritmu pro plánování tras multirobotického systému za účelem pokrytí dynamického prostředí.     Problém pokrytí je vyřešen rozdělením prostoru na stejně velké oblasti, kterých je minimálně ...
 • Využití rekurzivní metody nejmenších čtverců pro analýzu dynamiky vozidel 

  Sladká, Pavla
  Tato diplomová práce nastiňuje teoretické základy potřebné pro návrh algoritmu rekurzivní metody nejmenších čtverců a následně jeho aplikaci na experimentální data naměřená při testovacím manévru uskutečněném v roce 2001. ...