Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamická tenziometrie ve výzkumu biokoloidů 

    Kulilová, Pavlína
    Hyaluronová kyselina je v současné době velmi významná biomolekula používaná v medicíně a kosmetice, a její výzkum je důležitý pro další budoucí použití. Zaměření této práce je studování povrchových vlastností hyaluronové ...
  • Interakce hyaluronan tenzid - dynamická tenziometrie 

    Herzog, Milan
    Cílem bylo charakterizovat interakce mezi tenzidem a negativně nabitým biopolymerem hyaluronanem sodným. Zvoleny byly dva kationické tenzidy: cetyltrimethylammonium bromid (CTAB) a tetradecyltrimethylammonium bromid (TTAB). ...