Now showing items 1-15 of 15

 • Diagnostika perspektivních elektroizolačních kapalin 

  Spohner, Milan
  Předložená práce se zabývá klasifikací a diagnostikou elektroizolačních kapalin. Dále jsou v teorii popsány matematické a fyzikální principy těchto kapalin. Proběhla analýza současného stavu v oblasti výzkumu a trendů v ...
 • Diagnostika vlastností elektroizolačních kapalin 

  Makówka, Tomasz
  Diplomová práce se zabývá elektroizolačními kapalinami, jejich vlastnostmi a použitím v elektrotechnickém průmyslu. Podrobněji je zkoumána dynamická viskozita, elektrická vodivost a diagnostické metody pro sledování těchto ...
 • Dynamická viskozita asfaltových pojiv 

  Broďák, Marek
  V bakalářské práci jsou popsány laboratorní vlastnosti asfaltových pojiv. Bude zde popsán princip, postup měření a porovnání výsledků laboratorních zkoušek stanovení dynamické viskozity, penetrace jehlou a bod měknutí ...
 • Etiketovacie lepidlá so zvýšenou odolnosťou voči vlhkosti 

  Kotrlová, Janka
  Hlavným zámerom práce bolo skúmanie hydrofóbnosti etiketovacích lepidiel v stave pred vysušením, to znamená odolnosti voči kondenzovanej vlhkosti. Problematika bola riešená meraním kontaktných uhlov medzi kvapkou destilovanej ...
 • Experimentální stanovení mechanických ztrát turbodmychadla 

  Kudláček, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá mechanickými ztrátami v turbodmychadlech. V teoretické části podává všeobecné informace o způsobech uložení rotoru turbodmychadla, blíže se pak zaměřuje na hydrodynamická ložiska. Dále tato ...
 • Izolační a dielektrické vlastnosti vody 

  Grill, Jiří
  Diplomová práce se zabývá izolačními a dielektrickými vlastnostmi vody. Popisuje strukturu vody, její kovalentní a vodíkové vazby. Nastiňuje základní chemické a fyzikální vlastnosti vody, přičemž se rozepisuje o parametrech ...
 • Problematika stárnutí asfaltových pojiv a směsí 

  Štěpanovský, Vlastimil
  V této diplomové práci je věnována pozornost stárnutí asfaltových směsí a asfaltových pojiv. V teoretické části byly představeny metody, které simulují krátkodobé a dlouhodobé stárnutí asfaltových pojiv a směsí. V praktické ...
 • Reologické vlastnosti asfaltových pojiv 

  Hotař, Petr
  V diplomové práci je provedeno srovnání reologických vlastností čtyř silničních asfaltů a dvou polymerem modifikovaných asfaltů (komplexní smykový modul a fázový úhel a dynamická viskozita). Dále byly na pojivech určeny ...
 • Reologické vlastnosti asfaltových pojiv 

  Pěnčík, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na reologické vlastnosti asfaltových pojiv a směsí. Zejména je popisována změna těchto vlastností u vzorků asfaltových pojiv a směsí, podrobených laboratornímu stárnutí, simulující reálný stav ...
 • Stanovení viskozity pro různé typy splaškových vod 

  Glombová, Pavla
  Cílem diplomové práce je popis viskozity jako fyzikální vlastnosti kapalin, dále popis problematiky navrhování různých typů stokových sítí (tlakové, podtlakové a gravitační kanalizace), experimentální stanovení viskozit ...
 • Stárnutí asfaltových pojiv 

  Střasáková, Monika
  V teoretické části této diplomové práce je popsána reologie asfaltových pojiv, stárnutí asfaltových pojiv a laboratorní metody simulující krátkodobé a dlouhodobé stárnutí. Dále jsou popsány empirické zkoušky (penetrace ...
 • Studium vlastností alternativních elektroizolačních materiálů 

  Bannert, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlastností alternativních elektroizolačních materiálů používaných v elektrotechnickém průmyslu, konkrétně kapalin na bázi přírodních esterů a zejména jejich složek v podobě vyšších ...
 • Štúdium závislosti lepivosti od viskozity u rôznych druhov vodou riediteľných polymérnych lepidiel. 

  Kotrlová, Janka
  V práci bola skúmaná lepivosť v zmysle pevnosti v odlupovaní za mokra a dynamická viskozita jednozložkových lepidiel, pričom v konečnom výsledku bola spracovaná ich vzájomná závislosť. Porovnávané boli lepidlá obsahujúce ...
 • Vliv skladování polymerem modifikovaných asfaltů na jejich vlastnosti 

  Měšťanová, Petra
  Předmětem bakalářské práce je popsání vlivu dlouhodobého skladování polymerem modifikovaných asfaltů při teplotě 180 °C na jejich vlastnosti. V teoretické části bude popsána podstata modifikace pojiv a postup zkoušek ...
 • Využití fluxačních přísad pro úpravu vlastností asfaltových pojiv 

  Šefránková, Radka
  Předmětem diplomové práce je popsat vliv fluxačních přísad na chování asfaltových pojiv. Důraz bude kladen na změny reologických vlastností asfaltových pojiv za běžných teplot, na stabilitu během stárnutí a vliv fluxačních ...