Now showing items 1-2 of 2

  • Identifikace parametrů náhradního zapojení asynchronního motoru 

    Běloušek, Radim
    Matematický model i náhradní zapojení asynchronního motoru obsahují několik parametrů, které je nutno, z hlediska řízení pro daný stroj, určit s maximální přesností. Práce je zaměřena na identifikaci parametrů náhradního ...
  • Měřicí doteky ve strojírenské metrologii 

    Böhm, Jakub
    V této diplomové práci je řešena problematika měřicích doteků ve strojírenské metrologii. Práce pojednává o adhezivním a dalších druzích opotřebení, které způsobují měřicí doteky během dynamického měření. Je zde vyhodnoceno ...