Now showing items 1-2 of 2

  • Proudění umělou srdeční chlopní 

    Šedivý, Dominik
    Práce se zabývá problematikou proudění v umělých srdečních chlopních. V práci je zaznamenán historický vývoj mechanických chlopní a jejich základní parametry. Dále obsahuje stručnou rešerši na modul Dynamická síť, který ...
  • Řešení nestacionárního pohybu tělesa v proudící kapalině 

    Zbavitel, Jan
    Práce se věnuje výpočtovému modelování proudění mechanickou srdeční chlopní. Úvodní část obsahuje rešerši na negativní dopady implantace umělých chlopní i dosavadní přístupy používané při jejich modelování, následuje ...