Now showing items 1-9 of 9

 • Dynamicky vyvážený rezonanční adhezní tester 

  Jandásek, Martin
  Tato práce je věnována vývoji mobilního adhezního rezonančního testeru TriTec. Cílem práce je dosáhnout zlepšení parametrů testeru oproti předchozí verzi, zejména zmenšení vibrací testeru při chodu v nezatíženém stavu a ...
 • Koncepční návrh přepravního vozu pro domestikované zvíře 

  Tvrdý, Josef
  Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem přívěsného vozu pro přepravu zvířete. Cílem práce je provést rešeršní rozbor podvozků pro přepravu zvířat, udělat konstrukční návrh přípojného podvozku a provést rozbor dynamických ...
 • Konstrukce Coriolisova průtokoměru 

  Krejčí, Martin
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem hmotnostního průtokového měřiče na principu Coriolisovy síly. V úvodu práce je vysvětleno, jak Coriolisovy průtokoměry pracují, jaké typy průtokoměrů se v současnosti vyrábí ...
 • Prediktivní simulace jako podpora rozhodování managementu 

  Horák, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací montážní linky zubových čerpadel. Bakalářská práce obsahuje návrh změn na této montážní lince za účelem vyvážení linky a optimálnímu vytížení operátorů na lince. Pro řešení ...
 • Přípojný podvozek pro štěpkovač 

  Poul, Ondřej
  Předmětem této diplomové práce je konstrukční návrh přívěsného podvozku pro štěpkovače firmy LASKI, včetně vytvoření výkresové dokumentace. Nedílnou součástí je pojednání o veškerých legislativních předpisech, které musí ...
 • Rám přívěsu Variant 200 pro přepravu kabelových cívek 

  Blažek, Jaroslav
  Cílem této diplomové práce je rozbor rámu kabelového vleku VARIANT 200. K výpočtu zátěžových stavů byla použita dynamická simulace v programu MSC.ADAMS. Výsledky těchto výpočtů byly použity jako okrajové podmínky pro ověření ...
 • Rám přívěsu Variant 350 pro přepravu kabelových cívek 

  Weingärtner, Jan
  Diplomová práce se zabývá řešením rámu přívěsu Variant 350 pro přepravu kabelových cívek. Cílem této práce je provést dynamickou simulaci jízdy kabelového vleku po vytvořené trati a ve specifických místech této trati zjistit ...
 • Robotický stolní fotbal - systémová integrace 

  Švanda, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je zdokonalit stávající řešení robotického stolního fotbalu, který vznikl v rámci studentských prací při společnosti B&R Automation. Práce se zabývá systémovou integrací jednotlivých dílčích ...
 • Studie chování pásového podvozku pracovního stroje s využitím dynamické simulace 

  Hudec, Karel
  Tato práce se zabývá studii pásových podvozků, jejich prvky a uspořádáním. Dále je tato práce zaměřena na vybrané typy strojů s pásovými podvozky pohybující se v lesnictví nebo pro provoz v lesním terénu. Druhá část práce ...