Now showing items 1-2 of 2

  • Využití penetračních zkoušek při návrhu pilotových základů 

    Koudela, Pavel
    Práce se zabývá využitím penetračních zkoušek při návrhu pilotových základů. Hlavním cílem je na základě penetračních zkoušek vypočítat únosnost a sedání osamělých pilot. V práci jsou použity korelační vztahy, u kterých ...
  • Využití penetračních zkoušek při návrhu plošných základů 

    Bastl, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá principem a prováděním penetračních zkoušek a vyhledáním postupů využívajících pro návrh a posouzení plošných základových konstrukcí jejich výsledky. Účelem práce je porovnání návrhu plošné ...