Now showing items 1-17 of 17

 • Bezpečnostní parkovací brzdy pro servomotory 

  Štencl, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou elektromagnetických brzd pro servomotory. V úvodní části je rozebrán princip funkce, konstrukce a hlavní sledované parametry těchto brzd. Jádro práce spočívá ve výpočtu dynamických ...
 • Dynamický model akumulátorů 

  Milichovský, Miloš
  Náplní diplomové práce jsou vědomosti o olověných, NiCd, NiMH a Li-Ion akumulátorech. Je tu popsána jejich funkce a jevy, které v akumulátorech probíhají při procesu nabíjení a vybíjení. Nejdůležitější část práce se věnuje ...
 • Dynamický model harmonické převodovky 

  Garami, Boris
  Táto práca sa zaoberá návrhom dynamického modelu harmonickej prevodovky. Teoretická štúdia tejto práce je zameraná na analýzu princípu harmonickej prevodovky a jej nelineárnych vlastností. V praktickej časti tejto práce ...
 • Dynamický model stejnosměrného motoru s využitím metody konečných prvků 

  Gottwald, Michal
  Diplomová práce se zabývá dynamickým modelem konkrétního stejnosměrného motoru s parametry získanými z výpočtu a z programu využívající metody konečných prvků. Ukazuje, jak moc přesných výsledků lze v modelu dosáhnout, ...
 • Konstrukce zkušebního zařízení pro testování adheze a hluku v kontaktu kola a kolejnice 

  Gabriel, Tomáš
  Práce je věnována konstrukci experimentálního zařízení určeného pro výzkum příčin hluku při průjezdu tramvajového vozidla traťovým obloukem a k vývoji způsobů jak tomuto hluku předcházet. První část práce obsahuje rešerši ...
 • Modelování a řízení mobilních kolových robotů 

  Jonszta, David
  Práce se zabývá modelováním a řízením mobilních kolových robotů. V práci jsou uvedeny matematické modely podvozků robotů s diferenciálním řízením, s Ackermanovým řízením a smykem řízený podvozek. Dále práce popisuje metody ...
 • Návrh a řízení samobalancujícího robotu 

  Jiruška, Jiří
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem a výrobou autonomního dvoukolového samobalan-cujícího robotu. Cílem práce je stabilizace robotu ve vzpřímené poloze a sledování namalované černé čáry na podlaze jejím snímáním pomocí ...
 • Návrh semiaktivního odpružení horského kola 

  Mráz, Kryštof
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem semiaktivního odpružení horského kola využívajícího MR tlumič. V rešeršní části práce jsou shrnuty současné poznatky z problematiky pasivního a semiaktivního odpružení horských kol ...
 • Optimalizace převodových poměrů závodních automobilů 

  Bém, Pavel
  Pavel BÉM Optimalizace převodových poměrů závodních automobilů DP, ÚADI, 2008, str.62 , obr.69 . Nejprve charakterizuji problematiku převodovek a poté zhodnotím dataloggery závodních vozů používané v současné době. Vytvořím ...
 • Řízení pneumatických svalů v antagonistickém zapojení 

  Klapil, Ondřej
  Tato práce se zabývá řízením pneumatických svalů v antagonistickém zapojení. V práci je odvozen matematicko-fyzikální model McKibbenova pneumatického svalu. Je vytvořen počítačový model pomocí programu Matlab a navrhnuta ...
 • Signální dráha produkce butanolu bakterií rodu Clostridium 

  Musilová, Jana
  Diplomová práce se zabývá studiem signální dráhy produkce butanolu bakterií rodu Clostridium. V první části pojednává o modelování signálních drah pomocí metod systémové biologie. Navazuje popisem zisku dat pro tvorbu a ...
 • Silikonový tlumič torzních kmitů řadového šestiválcového vznětového motoru 

  Drozdek, Lukáš
  Tato diplomová práce s názvem „Silikonový tlumič torzních kmitů řadového šestiválcového vznětového motoru“ je zaměřena na prvotní návrh možnosti použití silikonového tlumiče torzních kmitů pro výše zmiňovaný motor určený ...
 • Silikonový tlumič torzních kmitů šestiválcového vznětového motoru 

  Kovář, Lukáš
  Cílem této práce je návrh klikové hřídele řadového šestiválcového vznětového motoru a návrh viskózního tlumiče torzních kmitů pro klikový mechanismus daných parametrů. Práce zahrnuje sestavení dynamického torzního modelu ...
 • Simulace elektrických strojů 

  Klíma, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním a simulací stejnosměrných a střídavých strojů. Byly vytvořeny celkem čtyři matematické modely. Tři modely stejnosměrných motorů při různém typu buzení (kompaundní, sériový, cize ...
 • Strategické řízení elektronického obchodu 

  Luhan, Jan
  Disertační práce řeší návrh modelu pro podporu strategického řízení elektronického obchodu firmy integrující stávající charakteristické procesy řízení ve firmě. Základní matematický model využívá řešení soustavy diferenciálních ...
 • Viskózní tlumič torzních kmitů plynového vidlicového šestnáctiválce 

  Říha, Stanislav
  Diplomová práce s názvem Viskózní tlumič torzních kmitů plynového vidlicového šestnáctiválce je zaměřena na torzní kmitání klikového hřídele a možnosti, jak jej eliminovat. V první části diplomové práce je výpočet netlumených ...
 • Vliv rozptýlené výroby na kvalitu elektrické energie 

  Kružík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá připojováním rozptýlených zdrojů do elektrické sítě a jejich vlivem na kvalitu elektrické energie. Cílem práce je sestavit jednoduchý dynamický model větrné elektrárny a model jednoduché sítě. ...