Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh dynamického tlumiče vibrací 

    Hilšer, Pavel
    První část bakalářské práce se zabývá kmitáním, základními veličinami, jeho tlumením a metodami modelování dynamiky. V druhé části je rozebrána problematika dynamických tlumičů a vysvětlen jejich princip. Poté je v simulačním ...