Now showing items 1-8 of 8

 • Konstrukční návrh měřicího volantu 

  Papp, Tomáš
  Táto diplomová práca pojednáva o konštrukčnom návrhu meracieho volantu. Zariadenie nahrádza pôvodný volant v testovanom automobile, je napojené na tyč riadenia pomocou adaptéru. Snímané veličiny sú krútiaci moment v riadení ...
 • Návrh a ověření funkčnosti systému směrového řízení vozidla 

  Margetaj, Martin
  V této práci je prezentován a popsán FlexRay komunikační protokol se sběrnicí. Je představeno několik matematických modelů vozidel pro simulaci a pro vývoj řídících systémů. Dále je popsána tvorba signálové brány pro ...
 • Návrh dálničniho osobního vozidla na elektrický pohon 

  Přikryl, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem koncepce automobilu na elektrický pohon. Nejdříve byla řešena dynamika vozidla v programu MathCad. Ze získaných výsledků byly vybrány komponenty. Následně proběhl návrh koncepce ...
 • Simulační modely vozidel 

  Frydrýšek, Jan
  Práce se zabývá simulačními modely vozidel pro příčné řízení. Postupně se zaměřuje na modely pneumatiky, podvozku a řízení. Na konci jsou ukázány vlivy jednotlivých parametrů modelu na dynamice vozidla
 • Vizualizace telemetrických dat 

  Kolář, Michael
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvoření aplikace v systému Unity, která by umožňovala vykreslování vozidla a jeho dílčích prvků podvozku v reálném čase. Pozice a natočení jednotlivých částí se řídí daty, která ...
 • Vliv parametrů odpružení a tlumení na jízdní vlastnosti vozidla 

  Kopca, Filip
  Práca vysvetľuje funkciu a charakteristiky pruženia a tlmenia, ich spôsob a mieru akým ovplyvňujú chovanie vozidla počas vybraných jazdných manévrov. Cieľom zaistiť čo najväčšiu priľnavosť, predvídateľnosť chovania vozidla.
 • Vliv vybraných elektronických systémů podvozku na jízdní dynamiku vozidla 

  Schejbal, Jan
  Předkládaná práce se zabývá vlivem vybraných elektronických systémů podvozků moderních vozidel na jejich jízdní dynamiku. Hlavním cílem této práce je zformulování základní metodiky pro posuzování nehod s vlivem těchto ...
 • Využití virtuální reality v dynamice vozidel 

  Mach, Břetislav
  Cílem této diplomové práce je využití virtuální reality pro analýzu a zobrazení vozidla a veličin charakterizujících dynamické vlastnosti automobilu. Pro simulaci jsou využity programové nástroje Matlab/Simulink a Virtual ...